DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:49

Lượt truy cập:2664923

Bảng giá

 

 

HIRSCHMANN-Germany

 

 

 

1

9475408

Micropipette Labopette 1 kênh 20-200ul, Autoclave.
Ống định lượng tự động cầm tay 1 kênh

Hirschmann-Đức

Cái

 

2

9475409

Micropipette Labopette 1 kênh 100-1000ul, Autoclave.
Ống định lượng tự động cầm tay 1 kênh

Hirschmann-Đức

Cái

 

3

9475405

Micropipette Labopette 1 kênh 500-5000ul, Autoclave.
Ống định lượng tự động cầm tay 1 kênh

Hirschmann-Đức

Cái

 

4

9475404

Micropipette Labopette 1 kênh 1 - 10ml, Autoclave.
Ống định lượng tự động cầm tay 1 kênh

Hirschmann-Đức

Cái

 

5

9340200

Dispenser, PP  2-10 ml, ( ống định lượng)
Ống định lượng tự động gắn đầu chai

Hirschmann-Đức

Cái

 

6

9340000

Dispenser, piston bằng ceramus 2-10 ml  ( ống định lượng)
Ống định lượng tự động gắn đầu chai

Hirschmann-Đức

Cái

 

7

9350000

Dispenser, piston bằng ceramus 5-30 ml  ( ống định lượng)
Ống định lượng tự động gắn đầu chai

Hirschmann-Đức

Cái

 

8

9360000

Dispenser, piston bằng ceramus 10-60 ml  ( ống định lượng)
Ống định lượng tự động gắn đầu chai

Hirschmann-Đức

Cái

 

9

9360200

Dispenser, PP  10-60 ml, ( ống định lượng)
Ống định lượng tự động gắn đầu chai

Hirschmann-Đức

Cái

 

10

8110204

Buồng đếm tráng bạc W.Clamps, Bright Line

Hirschmann-Đức

Cái

 

11

1190153

PISTON PIPETTES, 5ml chia độ 0,05 ml

Hirschmann-Đức

Cái

 

12

1190160

PISTON PIPETTES, 10ml chia độ 0,1 ml

Hirschmann-Đức

Cái

 

13

1190170

PISTON PIPETTES, 25ml chia độ 0,1 ml

Hirschmann-Đức

Cái

 

ĐỐI TÁC