DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:37

Lượt truy cập:2664286

Bảng giá

 

S/N

Code

TÊN HÀNG

Xuất xứ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

 

 

SCHOTT-DURAN-GERMANY ( DỤNG CỤ THỦY TINH)

 

 

 

1

217111708

Bình cầu đáy bằng 50ml cổ34

Schott-Duran

Cái

 

2

217112404

Bình cầu đáy bằng 100ml cổ22

Schott-Duran

Cái

 

3

217113606

Bình cầu đáy bằng 250ml cổ35

Schott-Duran

Cái

 

4

217114405

Bình cầu đáy bằng 500ml cổ34

Schott-Duran

Cái

 

5

217115401

Bình cầu đáy bằng 1000ml cổ 42

Schott-Duran

Cái

 

6

217116406

Bình cầu đáy bằng 2000ml cổ42

Schott-Duran

Cái

 

7

217117102

Bình cầu đáy bằng 4000ml, cổ50

Schott-Duran

Cái

 

8

217117308

Bình cầu đáy bằng 5000ml, cổ50

Schott-Duran

Cái

 

9

217117608

Bình cầu đáy bằng 6000ml cổ65

Schott-Duran

Cái

 

10

217118604

Bình cầu đáy bằng 10000ml cổ65

Schott-Duran

Cái

 

11

217312409

Bình cầu đáy bằng MR 100ml cổ34

Schott-Duran

Cái

 

12

217313602

Bình cầu đáy bằng MR 250ml cổ50

Schott-Duran

Cái

 

13

217314401

Bình cầu đáy bằng, MR 500ml cổ50

Schott-Duran

Cái

 

14

217315406

Bình cầu đáy bằng MR 1000ml cổ50

Schott-Duran

Cái

 

15

217316402

Bình cầu đáy bằng MR,  2000ml

Schott-Duran

Cái

 

16

217211706

Bình cầu đáy tròn 50ml cổ26

Schott-Duran

Cái

 

17

217212402

Bình cầu đáy tròn 100ml cổ26

Schott-Duran

Cái

 

18

217213604

Bình cầu đáy tròn 250ml cổ34

Schott-Duran

Cái

 

19

217214403

Bình cầu đáy tròn 500ml cỏ34

Schott-Duran

Cái

 

20

217215408

Bình cầu đáy tròn 1000ml cổ42

Schott-Duran

Cái

 

21

217216404

Bình cầu đáy tròn 2000ml cổ42

Schott-Duran

Cái

 

22

217217306

Bình cầu đáy tròn 5000ml cổ50

Schott-Duran

Cái

 

23

217218705

Bình cầu đáy tròn 12000ml cổ71

Schott-Duran

Cái

 

24

217219103

Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ76

Schott-Duran

Cái

 

25

243959103

Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ ngắn

Schott-Duran

Cái

 

26

241711908

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32  50ml

Schott-Duran

Cái

 

27

241712407

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 19/26 100ml

Schott-Duran

Cái

 

28

241712604

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 100ml

Schott-Duran

Cái

 

29

241712707

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 100ml

Schott-Duran

Cái

 

30

241713609

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 250ml

Schott-Duran

Cái

 

31

241713703

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 250ml

Schott-Duran

Cái

 

32

241714408

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 500ml

Schott-Duran

Cái

 

33

241714605

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 500ml

Schott-Duran

Cái

 

34

241715404

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

35

241715601

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

36

241716306

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

37

241701307

Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 25ml

Schott-Duran

Cái

 

38

241702003

Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 50ml

Schott-Duran

Cái

 

39

241702406

Bình cầu đáy tròn, nhám 19/26 100ml

Schott-Duran

Cái

 

40

241702706

Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 100ml

Schott-Duran

Cái

 

41

241703608

Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  250ml

Schott-Duran

Cái

 

42

241703702

Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 250ml

Schott-Duran

Cái

 

43

241704407

Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  500ml

Schott-Duran

Cái

 

44

241704604

Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 500ml

Schott-Duran

Cái

 

45

241705609

Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

46

241706305

Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

47

241706408

Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

48

241707207

Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 4000ml

Schott-Duran

Cái

 

49

241832604

Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 100ml

Schott-Duran

Cái

 

50

241833703

Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 250ml

Schott-Duran

Cái

 

51

241834408

Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 500ml

Schott-Duran

Cái

 

52

241834605

Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 500ml

Schott-Duran

Cái

 

53

241835601

Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

54

241883708

Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 250ml

Schott-Duran

Cái

 

55

241884601

Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 500ml

Schott-Duran

Cái

 

56

241885503

Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

57

241856308

Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

58

241856505

Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x29/32 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

59

243956303

Bình cầu đáy tròn, 4 cổ 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

60

243924608

Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN100, NS 29/32

Schott-Duran

Cái

 

62

215116203

Bình cấy mô dạng Fernbach 1800ml

Schott-Duran

Cái

 

63

216532807

Bình cất có nhánh  125ml

Schott-Duran

Cái

 

64

246532804

Bình cất có nhánh  125ml nhám 19/26

Schott-Duran

Cái

 

65

241202707

Bình cô quay chân không 100ml cổ29/32

Schott-Duran

Cái

 

66

241203703

Bình cô quay chân không 250ml cổ29/32

Schott-Duran

Cái

 

67

241204605

Bình cô quay chân không 500ml cổ29/32

Schott-Duran

Cái

 

68

241205601

Bình cô quay chân không 1000ml cổ29/32

Schott-Duran

Cái

 

69

241952004

Bình quả lê 50ml cổ14/23

Schott-Duran

Cái

 

70

241952501

Bình quả lê 100ml cổ14/23

Schott-Duran

Cái

 

71

216780704

Bình định mức, cổ 7/16 5ml c/x 0.025 A

Schott-Duran

Cái

 

72

216780807

Bình định mức, cổ 7/16 10ml 0.025 A

Schott-Duran

Cái

 

73

216781203

Bình định mức, cổ 10/19 20ml 0.04 A

Schott-Duran

Cái

 

74

216781409

Bình định mức, cổ 10/19 25ml 0.04 A

Schott-Duran

Cái

 

75

216781709

Bình định mức, cổ 12/21 50ml 0.06 A

Schott-Duran

Cái

 

76

216782405

Bình định mức, cổ 12/21 100ml 0.1 A

Schott-Duran

Cái

 

77

216783204

Bình định mức, cổ 14/23 200ml 0.15 A

Schott-Duran

Cái

 

78

216783607

Bình định mức, cổ 14/23 250ml 0.15 A

Schott-Duran

Cái

 

79

216784406

Bình định mức, cổ 19/26  500ml 0.25 A

Schott-Duran

Cái

 

80

216785402

Bình định mức cổ 24/29 1000ml 0.4 A

Schott-Duran

Cái

 

81

216786304

Bình định mức cổ 24/29 2000ml 0.6 A

Schott-Duran

Cái

 

82

216787309

Bình định mức cổ 34/35 5000ml 1.2 A

Schott-Duran

Cái

 

83

216782508

Bình định mức, MR 14/23 100ml A

Schott-Duran

Cái

 

84

247815702

Bình hút ẩm, vĩ Inox 150mm  2,4 lít

Schott-Duran

Cái

 

85

247816107

Bình hút ẩm, vĩ Inox 200mm  5,8 lít

Schott-Duran

Cái

 

86

247816604

Bình hút ẩm, vĩ Inox 250mm 10,5 lít

Schott-Duran

Cái

 

87

247816904

Bình hút ẩm, vĩ Inox 300mm 18,5 lít

Schott-Duran

Cái

 

88

247824604

Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 100mm, 0.7 lít

Schott-Duran

Cái

 

89

247825703

Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 150mm, 2,4 lít

Schott-Duran

Cái

 

90

247826108

Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 200mm, 5,8 lít

Schott-Duran

Cái

 

91

247826605

Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 250mm 10,5 lít

Schott-Duran

Cái

 

92

247826905

Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 300mm 18,5 lít

Schott-Duran

Cái

 

93

244206109

Nắp bình hút ẩm có vòi 200mm

Schott-Duran

Cái

 

94

2441066

Nắp bình hút ẩm không  vòi 250mm

Schott-Duran

Cái

 

95

290805705

Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 150mm

Schott-Duran

Cái

 

96

290806101

Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 200mm

Schott-Duran

Cái

 

97

290806607

Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 250mm

Schott-Duran

Cái

 

98

290806907

Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 300mm

Schott-Duran

Cái

 

99

297254608

Đĩa bằng sứ cho bình hút ẩm 100mm

Schott-Duran

Cái

 

100

212311707

Bình Kjeldahl 50ml

Schott-Duran

Cái

 

101

212312403

Bình Kjeldahl 100ml

Schott-Duran

Cái

 

102

212313605

Bình Kjeldahl 250ml

Schott-Duran

Cái

 

103

212314404

Bình Kjeldahl 500ml N37

Schott-Duran

Cái

 

104

212315109

Bình Kjeldahl 750ml

Schott-Duran

Cái

 

105

212315409

Bình Kjeldahl 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

106

243902408

Bình phản ứng 100ml

Schott-Duran

Cái

 

107

243903601

Bình phản ứng 250ml

Schott-Duran

Cái

 

108

243904409

Bình phản ứng 500ml

Schott-Duran

Cái

 

109

243905405

Bình phản ứng 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

110

212013602

Bình tam giác, có nhánh hút CK 250ml

Schott-Duran

Cái

 

111

212014401

Bình tam giác, có nhánh hút CK 500ml

Schott-Duran

Cái

 

112

212015406

Bình tam giác, có nhánh hút CK 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

113

212016308

Bình tam giác, có nhánh hút CK 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

114

212161407

Bình tam giác, cổ hẹp 25ml

Schott-Duran

Cái

 

115

212161707

Bình tam giác, cổ hẹp 50ml

Schott-Duran

Cái

 

116

212162403

Bình tam giác, cổ hẹp 100ml

Schott-Duran

Cái

 

117

219902702

Bình tam giác, cổ hẹp 150ml

Schott-Duran

Cái

 

118

212163202

Bình tam giác, cổ hẹp 200ml 

Schott-Duran

Cái

 

119

212163605

Bình tam giác, cổ hẹp 250ml

Schott-Duran

Cái

 

120

212163905

Bình tam giác, cổ hẹp 300ml  

Schott-Duran

Cái

 

121

212164404

Bình tam giác, cổ hẹp 500ml  

Schott-Duran

Cái

 

122

212165409

Bình tam giác, cổ hẹp 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

123

212166302

Bình tam giác, cổ hẹp 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

124

212166808

Bình tam giác, cổ hẹp 3000ml

Schott-Duran

Cái

 

125

212167307

Bình tam giác, cổ hẹp 5000ml

Schott-Duran

Cái

 

126

212261705

Bình tam giác, cổ rộng 50ml  

Schott-Duran

Cái

 

127

212262401

Bình tam giác, cổ rộng 100ml

Schott-Duran

Cái

 

128

212263209

Bình tam giác, cổ rộng 200ml

Schott-Duran

Cái

 

129

212263603

Bình tam giác, cổ rộng 250ml 

Schott-Duran

Cái

 

130

212263903

Bình tam giác, cổ rộng 300ml

Schott-Duran

Cái

 

131

212264402

Bình tam giác, cổ rộng 500ml

Schott-Duran

Cái

 

132

212265407

Bình tam giác, cổ rộng 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

133

212266309

Bình tam giác, cổ rộng 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

134

218032451

Bình tam giác nắp vặn 100ml

Schott-Duran

Cái

 

135

218033653

Bình tam giác nắp vặn 250ml

Schott-Duran

Cái

 

136

218034452

Bình tam giác nắp vặn 500ml

Schott-Duran

Cái

 

137

218035457

Bình tam giác nắp vặn 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

138

241931306

Bình tam giác nắp mài,14/23  25ml

Schott-Duran

Cái

 

139

241931709

Bình tam giác cổ mài, 19/26 50ml, chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

140

241931803

Bình tam giác cổ mài, 24/29 50ml, chưa có nút

ĐỐI TÁC