DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:24

Lượt truy cập:2664893

Bảng giá

 

S/N

Code

TÊN HÀNG

Xuất xứ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

141

241932405

Bình tam giác cổ mài, 19/26 100ml, chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

142

241932602

Bình tam giác cổ mài, 24/29 100ml, chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

143

241932705

Bình tam giác cổ mài,29/32  100ml, chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

144

241933607

Bình tam giác cổ mài,24/29 250ml, chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

145

241933701

Bình tam giác cổ mài,29/32 250ml, chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

146

241934603

Bình tam giác cổ mài,29/32 500ml , chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

147

241935608

Bình tam giác cổ mài,29/32 1000ml, chưa có nút

Schott-Duran

Cái

 

148

243202207

DURAN® Micro burette with straight stopcock, 5 ml

Schott-Duran

Cái

 

149

243282703

Buret khoá TT  10ml, 1/50

Schott-Duran

Cái

 

150

243292704

Buret khoá TT  10ml, 1/50, loại AS

Schott-Duran

Cái

 

151

243283305

Buret khoá TT  25ml, 1/20

Schott-Duran

Cái

 

152

243293306

Buret khóa TT  25ml, 1/20, loại AS

Schott-Duran

Cái

 

153

243293606

Buret khóa TT  50ml, 1/10, loại AS

Schott-Duran

Cái

 

154

243182705

Buret tự động khóa TT 10ml /0.02,

Schott-Duran

Cái

 

155

243182754

Buret tự động khóa thủy tinh 10ml, 1/50 kèm theo quả bóp va chai trắng 2 lít -

Schott-Duran

Cái

 

156

243183356

Burette tự động khóa thủy tinh 25ml, 1/20

Schott-Duran

Cái

 

157

243183307

Buret tự động trắng khóa thủy tinh 25ml , 1/20

Schott-Duran

Cái

 

158

243183656

Burette tự động khóa thủy tinh 50ml, 1/10 (kèm chai 2000ml + quả bóp CK)

Schott-Duran

Cái

 

159

243183607

Buret tự động trắng khóa thủy tinh 50ml ,1/10

Schott-Duran

Cái

 

160

233190006

Chai Coplin cho 10 slides 76x26mm

Schott-Duran

Cái

 

161

257040101

Chai rửa  khí 500 ml

Schott-Duran

Cái

 

162

211596303

Chai trắng cho burette tự động 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

163

211596369

Chai nâu cho burette tự động 29/32, 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

164

214516604

Chai cấy mô 2500ml

Schott-Duran

Cái

 

165

215715804

Chai cấy mô Roux 1200ml

Schott-Duran

Cái

 

166

215415801

Chai cấy mô Roux 1200ml

Schott-Duran

Cái

 

167

211851707

Chai cổ rộng + nút mài 24/20 50ml

Schott-Duran

Cái

 

168

214653609

Chai trắng đựng mẫu nút đậy có kẹp 250ml

Schott-Duran

Cái

 

169

211651402

Chai trắng cổ hẹp nút TT 25ml 12/21

Schott-Duran

Cái

 

170

211654408

Chai trắng cổ hẹp nút TT 500ml 24/29

Schott-Duran

Cái

 

171

231642407

Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23

Schott-Duran

Cái

 

172

231643609

Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26

Schott-Duran

Cái

 

173

231644408

Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29

Schott-Duran

Cái

 

174

231645404

Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32

Schott-Duran

Cái

 

175

211681405

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 25ml 14/23

Schott-Duran

Cái

 

176

231671705

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 50ml 14/23

Schott-Duran

Cái

 

177

231672401

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23

Schott-Duran

Cái

 

178

231673603

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26

Schott-Duran

Cái

 

179

211673602

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26

Schott-Duran

Cái

 

180

231674402

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29

Schott-Duran

Cái

 

181

231675407

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32

Schott-Duran

Cái

 

182

211686309

Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 2000ml 29/32

Schott-Duran

Cái

 

183

238165459

Chai nâu cho dispenser 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

184

211946854

Chai có nhánh hút chân không 3000ml

Schott-Duran

Cái

 

185

211917301

Chai có nhánh hút chân không 5000ml

Schott-Duran

Cái

 

186

247036304

Chai thủy tinh có vòi, nút vặn 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

187

247026303

Chai thủy tinh có khóa 2 lít

Schott-Duran

Cái

 

188

247017307

Chai thủy tinh có vòi 5000ml ( không nhám )

Schott-Duran

Cái

 

189

247027308

Chai trắng thủy tinh có vòi có khóa nút TT 5000ml 40/45

Schott-Duran

Cái

 

190

247018603

Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít ( Không kèm nút , vòi )

Schott-Duran

Cái

 

191

247028604

Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít

Schott-Duran

Cái

 

192

247029103

Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít

Schott-Duran

Cái

 

193

247019102

Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít ( Không có vòi xả và nút đậy)

Schott-Duran

Cái

 

194

241480401

Vòi xả cho chai thủy tinh NS 29

Schott-Duran

Cái

 

195

232701708

Chai nhỏ giọt trắng 50ml

Schott-Duran

Cái

 

196

232701765

Chai nhỏ giọt nâu 50ml

Schott-Duran

Cái

 

197

232702404

Chai nhỏ giọt trắng 100ml

Schott-Duran

Cái

 

198

232702461

Chai nhỏ giọt nâu 100ml

Schott-Duran

Cái

 

199

218011453

Chai trung tính, GL 25 25ml hấp tiệt trùng nhiệt độ 140oC

Schott-Duran

Cái

 

200

218011753

Chai trung tính, GL 32 50ml

Schott-Duran

Cái

 

201

218012458

Chai trung tính, GL 45 100ml

Schott-Duran

Cái

 

202

218013651

Chai trung tính, GL 45 250ml

Schott-Duran

Cái

 

203

218014459

Chai trung tính, GL 45 500ml

Schott-Duran

Cái

 

204

218015455

Chai trung tính, GL 45 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

205

218016357

Chai trung tính, GL 45 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

206

218017353

Chai trung tính, GL 45 5000ml

Schott-Duran

Cái

 

207

218018658

Chai trung tính, GL 45 10000ml

Schott-Duran

Cái

 

208

218018855

Chai trung tính, GL 45 15000ml

Schott-Duran

Cái

 

209

218019157

Chai trung tính, GL 45 20000ml

Schott-Duran

Cái

 

210

1113951

Chai trung tính, GL 80 20000ml

Schott-Duran

Cái

 

211

218012458

Chai trung tính, GL 45 100ml, không nắp

Schott-Duran

Cái

 

212

1092234

Chai trung tính chịu lực, 250ml có nắp và vòng đệm

Schott-Duran

Cái

 

213

1092235

Chai trung tính chịu lực, 500ml có nắp và vòng đệm

Schott-Duran

Cái

 

214

127076

Chai trung tính, có nắp GL 45 250ml

Schott-Duran

Cái

 

215

1127076

Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 250ml

Schott-Duran

Cái

 

216

1127077

Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 500ml

Schott-Duran

Cái

 

217

218054405

Chai trung tính phủ PU, không nắp  500ml

Schott-Duran

Cái

 

218

218055401

Chai trung tính phủ PU, không nắp  1000ml

Schott-Duran

Cái

 

219

218202453

Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 100ml

Schott-Duran

Cái

 

220

218203655

Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 250ml

Schott-Duran

Cái

 

221

218204454

Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 500ml

Schott-Duran

Cái

 

222

218205459

Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

223

1160146

Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 500ml

Schott-Duran

Cái

 

224

1160147

Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

225

1112627

Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 500ml

Schott-Duran

Cái

 

226

1112713

Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

227

1112715

Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

228

1113949

Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 5000ml

Schott-Duran

Cái

 

229

1113950

Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 10000ml

Schott-Duran

Cái

 

230

1160152

Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 20000ml -

Schott-Duran

Cái

 

231

292391307

Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 25

Schott-Duran

Cái

 

232

292391907

Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 32

Schott-Duran

Cái

 

233

292392809

Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 45

Schott-Duran

Cái

 

234

292421907

Vòng đệm chai trung tính GL32

Schott-Duran

Cái

 

235

292422809

Vòng đệm chai trung tính GL45

Schott-Duran

Cái

 

236

218062405

Chai trung tính nâu 100ml

Schott-Duran

Cái

 

237

218063607

Chai trung tính nâu 250ml

Schott-Duran

Cái

 

238

218064406

Chai trung tính nâu 500ml

Schott-Duran

Cái

 

239

218065402

Chai trung tính nâu 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

240

218066304

Chai trung tính nâu 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

241

218067309

Chai trung tính nâu 5000ml

Schott-Duran

Cái

 

242

218062454

Chai trung tính nâu, 100ml (nắp xanh+ vòng đệm)

Schott-Duran

Cái

 

243

218063656

Chai trung tính nâu, 250ml (nắp xanh+vòng đệm xanh)

Schott-Duran

Cái

 

244

218064455

Chai trung tính nâu, 500ml (nắp xanh + vòng đệm)

Schott-Duran

Cái

 

245

218065451

Chai trung tính nâu, 1000ml(nắp xanh+vòng đệm xanh)

Schott-Duran

Cái

 

246

218066353

Chai trung tính nâu, 2000ml (nắp+vòng đệm)

Schott-Duran

Cái

 

247

1170682

Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18

Schott-Duran

Cái

 

248

292402807

Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 45

Schott-Duran

Cái

 

249

292442802

Vòng đệm ETFE của chai trung tính màu đỏ chịu nhiệt GL45

Schott-Duran

Cái

 

250

293382868

Nắp vặn xanh lá chai trung tính GL 45

Schott-Duran

Cái

 

251

293382884

Nắp vặn xám chai trung tính GL 45

Schott-Duran

Cái

 

252

293382802

Nắp vặn vàng chai trung tính GL 45

Schott-Duran

Cái

 

253

243923406

Nắp cho bình phản ứng 100ml

Schott-Duran

Cái

 

254

243924702

Nắp cho bình phản ứng 500ml và 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

255

1017526

Nắp vặn chống giả xanh/ đỏ GL45

Schott-Duran

Cái

 

256

1088655

Nắp vặn  có màng GL45

Schott-Duran

Cái

 

259

1089911

Vòng đệm PPN xanh lá cho chai trung tính chịu nhiệt

Schott-Duran

Cái

 

260

1089914

Vòng đệm PPN xám cho chai trung tính chịu nhiệt GL45

Schott-Duran

Cái

 

261

1089917

Vòng đệm PPN vàng cho chai trung tính chịu nhiệt

Schott-Duran

Cái

 

262

1129750

Nắp vặn GL45 có khoan 2 cổng GL14

Schott-Duran

Cái

 

263

1129751

Nắp vặn GL45 có khoan 3 cổng GL14

Schott-Duran

Cái

 

264

1129812

Nắp vặn HPLC GL45 có khoan 4 cổng

Schott-Duran

Cái

 

265

1129813

Ong nối phụ tùng nắp vặn HPLC

Schott-Duran

Cái

 

266

1129814

Nắp vặn GL14 ống nối

Schott-Duran

Cái

 

267

1129815

Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 1.6mm

Schott-Duran

Cái

 

268

1129816

Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.0mm

Schott-Duran

Cái

 

269

1129817

Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.2mm

Schott-Duran

Cái

 

270

1129818

Ong đệm cho nắp vặn GL14 6.0mm

Schott-Duran

Cái

 

271

1129819

Màng PTFE cho nắp GL14

Schott-Duran

Cái

 

272

1129820

Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 1000 ml

Schott-Duran

Cái

 

273

1129821

Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 500 ml

Schott-Duran

Cái

 

274

1137799

Bộ bù áp cho nắp 2-3 cổng (có màng lọc 0.2um)

Schott-Duran

Cái

 

275

1137801

Bộ bù áp cho nắp 4 cổng (có màng lọc 0.2um)

Schott-Duran

Cái

 

276

1160167

Bộ bù áp cho nắp 4 cổng GL 18

Schott-Duran

Cái

 

277

1160168

Nắp vặn màu xanh GLS 80, có màng lọc

Schott-Duran

Cái

 

280

1160171

Ong đệm cho nắp vặn GL18 8mm

Schott-Duran

Cái

 

281

ĐỐI TÁC