DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:35

Lượt truy cập:2673133

Bảng giá

S/N

Code

TÊN HÀNG

Xuất xứ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

425

286127802

Nút thủy tinh lục giác, NS 24/29

Schott-Duran

Cái

 

426

286129006

Nút thủy tinh lục giác, NS 29.2/32

Schott-Duran

Cái

 

427

290100909

Nắp nhôm cho ống nghiệm 16mm

Schott-Duran

Cái

 

428

290101108

Nắp nhôm cho ống nghiệm 18mm

Schott-Duran

Cái

 

429

292040209

Nút nhựa 7/16

Schott-Duran

Cái

 

430

292040303

Nút nhựa 10/19

Schott-Duran

Cái

 

431

292040406

Nút nhựa 12/21

Schott-Duran

Cái

 

432

292040603

Nút nhựa 14/23

Schott-Duran

Cái

 

433

292040706

Nút nhựa 19/26

Schott-Duran

Cái

 

434

292040809

Nút nhựa 24/29

Schott-Duran

Cái

 

435

292040903

Nút nhựa 29/32

Schott-Duran

Cái

 

436

299901307

Nắp vặn ống nghiệm PP có đệm GL 18 -

Schott-Duran

Cái

 

437

292400806

Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 14

Schott-Duran

Cái

 

438

292401305

Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 25

Schott-Duran

Cái

 

439

292401905

Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 32

Schott-Duran

Cái

 

440

292270508

Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL14

Schott-Duran

Cái

 

441

292270902

Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL 25

Schott-Duran

Cái

 

442

292371202

Nắp silicon có khoan lỗ, GL 25

Schott-Duran

Cái

 

443

213960707

Ống đong thủy tinh 5ml

Schott-Duran

Cái

 

444

213960801

Ống đong thủy tinh 10ml

Schott-Duran

Cái

 

445

213961403

Ống đong thủy tinh 25ml

Schott-Duran

Cái

 

446

213961703

Ống đong thủy tinh 50ml

Schott-Duran

Cái

 

447

213962408

Ống đong thủy tinh 100ml

Schott-Duran

Cái

 

448

213963601

Ống đong thủy tinh 250ml

Schott-Duran

Cái

 

449

213964409

Ống đong thủy tinh 500ml

Schott-Duran

Cái

 

450

213965405

Ống đong thủy tinh 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

451

213966307

Ống đong thủy tinh 2000ml

Schott-Duran

Cái

 

452

213954408

Ống đong thủy tinh thấp thành 500ml

Schott-Duran

Cái

 

453

213955404

Ống đong thủy tinh thấp thành 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

454

216182408

Ống đong thủy tinh có nút nhựa 100ml 24/29

Schott-Duran

Cái

 

455

216183601

Ống đong thủy tinh có nút nhựa 250ml 24/29

Schott-Duran

Cái

 

456

216184409

Ống đong thủy tinh có nút nhựa 500ml 24/29

Schott-Duran

Cái

 

457

216185405

Ống đong thủy tinh có nút nhựa 1000ml 45/40

Schott-Duran

Cái

 

458

215704207

Ong đong calcium chlorine , có nắp đậy

Schott-Duran

Cái

 

459

216011004

Ống ly tâm đáy tròn 12x100mm, 6ml

Schott-Duran

Cái

 

460

216011107

Ống ly tâm đáy tròn 16x100mm, 12ml

Schott-Duran

Cái

 

461

216011407

Ống ly tâm đáy tròn 24x100mm, 25ml

Schott-Duran

Cái

 

462

216011707

Ống ly tâm đáy tròn 34x100mm, 50ml

Schott-Duran

Cái

 

463

216012403

Ống ly tâm đáy tròn 40x115mm, 80ml

Schott-Duran

Cái

 

464

216012609

Ống ly tâm đáy tròn 44x100mm, 80ml

Schott-Duran

Cái

 

465

242630901

Ống ly tâm đáy nhọn 16x100mm, 12ml

Schott-Duran

Cái

 

466

216111405

Ống ly tâm đáy nhọn 25ml, 24x100mm -

Schott-Duran

Cái

 

467

216111705

Ống ly tâm đáy nhọn 50ml, 34x100mm -

Schott-Duran

Cái

 

468

243451109

Ống hút thẳng chia vạch 1ml, class AS -

Schott-Duran

Cái

 

469

243451709

Ống hút thẳng chia vạch 2ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

470

243452302

Ống hút thẳng chia vạch 5ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

471

243452902

Ống hút thẳng chia vạch 10ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

472

243453401

Ống hút thẳng chia vạch 25ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

473

243440609

Ống hút thẳng 0.5ml

Schott-Duran

Cái

 

474

243441108

Ống hút thẳng 1ml

Schott-Duran

Cái

 

475

243441605

Ống hút thẳng 2ml

Schott-Duran

Cái

 

476

243442301

Ống hút thẳng 5ml

Schott-Duran

Cái

 

477

243442901

Ống hút thẳng 10ml

Schott-Duran

Cái

 

478

243443409

Ống hút thẳng 25ml

Schott-Duran

Cái

 

479

243380109

Ống hút bầu    1ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

480

243380203

Ống hút bầu    2ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

481

243380709

Ống hút bầu    5ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

482

243380803

Ống hút bầu    10ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

483

243381208

Ống hút bầu    20ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

484

243381405

Ống hút bầu    25ml, AS -

Schott-Duran

Cái

 

485

243370108

Ống hút bầu   1ml

Schott-Duran

Cái

 

486

243370202

Ống hút bầu   2ml

Schott-Duran

Cái

 

487

243370708

Ống hút bầu   5ml

Schott-Duran

Cái

 

488

243370802

Ống hút bầu   10ml

Schott-Duran

Cái

 

489

243371704

Ống hút bầu   50ml

Schott-Duran

Cái

 

490

231720365

Ống nghiệm không vành 10x75x0.60mm (766c/pack)

Schott-Duran

Cái

 

491

261300302

Ống nghiệm có vành 10x75mm (100c/pack)

Schott-Duran

Cái

 

492

261311608

Ống nghiệm không vành 16x130mm 17ml, thành dày có mark (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

493

261312107

Ống nghiệm không vành 16x160mm 21ml, thành dày có mark (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

494

261312304

Ống nghiệm không vành 18x180mm 32ml, thành dày có mark (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

495

261312604

Ống nghiệm không vành 20x150mm 34ml (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

496

261313309

Ống nghiệm không vành 25x150mm 55ml, thành dày có mark (50c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

497

261313609

Ống nghiệm không vành 25x200mm 70ml, thành dày có mark (50c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

498

261322305

Ống nghiệm không vành 18x180mm 30ml có chữ

Schott-Duran

Cái

 

499

261313806

Ống nghiệm không vành 30x200mm 100ml (50c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

500

261302809

Ống nghiệm có vành 20x180mm 40ml (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

501

261102804

Ống nghiệm có vành 20x180mm 45ml (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

502

261103603

Ống nghiệm có vành 25x200mm 80ml (50c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

503

231751159

Ống nghiệm có nắp vặn đen 12x100mm 6ml (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

504

231751459

Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x100mm 12ml (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

505

231752155

Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x160mm 22ml (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

506

231752352

Ống nghiệm có nắp vặn đen 18x180mm 32ml (100c/hộp)

Schott-Duran

Cái

 

507

261352151

Ong nghiệm nắp vặn PBT, 16x160mm 20ml có thể sử dụng trong thực phẩm, nắp đỏ

Schott-Duran

Cái

 

508

286156903

Ong nối thẳng Cones, "rodaviss", NS 29.2/32

Schott-Duran

Cái

 

509

286214502

Nắp vặn kín có vòng đệm "rodaviss", NS 29

Schott-Duran

Cái

 

510

286230605

Ong nối của bình cầu có khóa

Schott-Duran

Cái

 

511

286549609

Ong nối thẳng cổ vặn, "rodaviss", Sockets NS 29.2/32

Schott-Duran

Cái

 

512

242516107

Ong sinh hàn thẳng 14/23, 160mm

Schott-Duran

Cái

 

513

242517206

Ong sinh hàn thẳng 29/32, 250mm

Schott-Duran

Cái

 

514

242518108

Ong sinh hàn thẳng 24/29, 400mm

Schott-Duran

Cái

 

515

242527207

Ong sinh hàn bóng  29/32, 250mm

Schott-Duran

Cái

 

516

242527104

Ong sinh hàn bóng  29/32, 250mm

Schott-Duran

Cái

 

517

242547106

Ong sinh hàn xoắn  24/29, 250mm

Schott-Duran

Cái

 

518

242547209

Ong sinh hàn xoắn  29/32, 250mm

Schott-Duran

Cái

 

519

242537208

Ong sinh hàn xoắn  29/32, 300mm

Schott-Duran

Cái

 

520

242548205

Ong sinh hàn xoắn  29/32, 400mm

Schott-Duran

Cái

 

521

242558103

Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 24/29

Schott-Duran

Cái

 

522

242558206

Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 29/32

Schott-Duran

Cái

 

523

286251603

Ong tube thẳng cổ vặn, GL 14

Schott-Duran

Cái

 

524

286258808

Ong tube thẳng cổ vặn, GL 32

Schott-Duran

Cái

 

525

241303401

Co nhận 24/29

Schott-Duran

Cái

 

526

292550603

Ong nối thẳng nhựa PP, GL 14

Schott-Duran

Cái

 

527

292470504

Ong nối cong nhựa PP, GL 14

Schott-Duran

Cái

 

528

213414405

Phễu buecher 500ml -

Schott-Duran

Cái

 

529

214015403

Phễu lắng Imhoff có chia vạch 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

530

241242008

Phễu nhỏ giọt hình trụ, có chia vạch, 50ml  19/26

Schott-Duran

Cái

 

531

241252009

Phễu nhỏ giọt hình trụ có cân bằng áp suất 50ml, 14/23

Schott-Duran

Cái

 

532

213313702

Phễu TT lọc dài phễu 150mm, 65mm dia.

Schott-Duran

Cái

 

533

233513305

Phễu thủy tinh 55mm cuống 5mm

Schott-Duran

Cái

 

534

233533307

Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 55mm

Schott-Duran

Cái

 

535

233534603

Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 100 mm

Schott-Duran

Cái

 

536

233513802

Phễu thủy tinh 70mm

Schott-Duran

Cái

 

537

233514104

Phễu thủy tinh 80mm

Schott-Duran

Cái

 

538

233514601

Phễu thủy tinh 100mm

Schott-Duran

Cái

 

539

213515108

Phễu thủy tinh 120mm

Schott-Duran

Cái

 

540

213515708

Phễu thủy tinh 150mm

Schott-Duran

Cái

 

541

242941704

Phễu chiết quả lê khoá TT  50ml không chia vạch 14/23

Schott-Duran

Cái

 

542

242942409

Phễu chiết quả lê khoá TT  100ml không chia vạch 14/23

Schott-Duran

Cái

 

543

242913608

Phễu chiết hình cầu khoá TT  250ml không chia vạch 24/20

Schott-Duran

Cái

 

544

242943602

Phễu chiết quả lê khoá TT  250ml không chia vạch

Schott-Duran

Cái

 

545

242944401

Phễu chiết quả lê khoá TT  500ml không chia vạch

Schott-Duran

Cái

 

546

242945406

Phễu chiết quả lê khoá TT  1000ml không chia vạch

Schott-Duran

Cái

 

547

257104303

Bộ lọc vi sinh (bình tgiác có vòi 500ml + vòng nôi cao su + bệ phểu + cốc lọc)

Schott-Duran

Cái

 

548

258513106

Cốc lọc G1 (100-160um) đk 46mm, 50ml

Schott-Duran

Cái

 

549

258513209

Cốc lọc G2 (40-100um), đk 46mm, 50ml 

Schott-Duran

Cái

 

550

258513303

Cốc lọc G3 (16-40um), đk 46mm, 50ml

Schott-Duran

Cái

 

551

258511405

Cốc lọc G4 (10-16um), đk 28mm, 15ml

Schott-Duran

Cái

 

552

258512401

Cốc lọc G4 (10-16um), đk 36mm, 30ml

Schott-Duran

Cái

 

553

258513406

Cốc lọc G4 (10-16um), đk 46mm, 50ml 

Schott-Duran

Cái

 

554

243161604

Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 27mm

Schott-Duran

Cái

 

555

243162206

Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 34mm

Schott-Duran

Cái

 

556

243162609

Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 41mm

Schott-Duran

Cái

 

557

243163202

Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 50mm

Schott-Duran

Cái

 

558

292012104

Vòng nối của Phễu lọc vi sinh

Schott-Duran

Cái

 

559

251510003

Đĩa lọc G.0, D.10mm

Schott-Duran

Cái

 

560

251520107

Đĩa lọc G.1, D.20mm

Schott-Duran

Cái

 

561

251525105

Đĩa lọc G.1, D.25mm

Schott-Duran

Cái

 

562

251530108

Đĩa lọc G.1, D.30mm

Schott-Duran

Cái

 

563

251540109

Đĩa lọc G.1, D.40mm

Schott-Duran

Cái

 

564

251570103

Đĩa lọc G.1, D.70mm

Schott-Duran

Cái

 

565

251530202

Đĩa lọc G.2, D.30mm

Schott-Duran

Cái

 

566

251510303

Đĩa lọc G.3, D.10mm

Schott-Duran

Cái

 

 

ĐỐI TÁC