DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:24

Lượt truy cập:2673122

Bảng giá

S/N

Code

TÊN HÀNG

Xuất xứ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

567

251520304

Đĩa lọc G.3, D.20mm

Schott-Duran

Cái

 

568

251525302

Đĩa lọc G.3, D.25mm

Schott-Duran

Cái

 

569

251530305

Đĩa lọc G.3, D.30mm

Schott-Duran

Cái

 

570

251540306

Đĩa lọc G.3, D.40mm

Schott-Duran

Cái

 

571

251570309

Đĩa lọc G.3, D.70mm

Schott-Duran

Cái

 

572

251560008

Đĩa lọc xốp, Por.0, D 60mm

Schott-Duran

Cái

 

573

251550101

Đĩa lọc xốp, Por.1, D 50mm

Schott-Duran

Cái

 

574

251550307

Đĩa lọc xốp, Por.3, D 50mm

Schott-Duran

Cái

 

575

258520204

Phễu lọc G2 (40-100um), đk 35mm, 50ml

Schott-Duran

Cái

 

576

258521209

Phễu lọc G2 (40-100um), đk 45mm, 75ml

Schott-Duran

Cái

 

577

258522205

Phễu lọc G2 (40-100um), đk 60mm, 125ml

Schott-Duran

Cái

 

578

258521303

Phễu lọc G3 (16-40um), đk 45mm, 75ml

Schott-Duran

Cái

 

579

258522308

Phễu lọc G3 (16-40um), đk 60mm, 125ml

Schott-Duran

Cái

 

580

258523304

Phễu lọc G3 (16-40um), đk 95mm, 500ml

Schott-Duran

Cái

 

581

258524309

Phễu lọc G3 (16-40um), đk 120mm, 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

582

258520401

Phễu lọc G4 (10-16um), đk 35mm, 50 ml

Schott-Duran

Cái

 

583

258521406

Phễu lọc G4 (10-16um), đk 45mm, 75ml

Schott-Duran

Cái

 

584

258522402

Phễu lọc G4 (10-16um), đk 60mm, 125ml

Schott-Duran

Cái

 

585

258523407

Phễu lọc G4 (10-16um), đk 95mm, 500ml

Schott-Duran

Cái

 

586

258524403

Phễu lọc G4 (10-16um), đk 120mm, 1000ml

Schott-Duran

Cái

 

587

258520504

Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 35mm, 50ml

Schott-Duran

Cái

 

588

258521509

Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 45mm, 75ml

Schott-Duran

Cái

 

589

258523501

Phễu lọc G5 (1.0-1.6um) đk 95mm, 500ml

Schott-Duran

Cái

 

590

247205001

Phễu lọc 250ml với vòng PP và seal FKM

Schott-Duran

Cái

 

591

286336606

Vòng nối cổ bình cầu, POM, NS 29

Schott-Duran

Cái

 

592

292011408

Vòng nối cuả phễu lọc 26mm

Schott-Duran

Cái

 

593

292012601

Vòng nối cuả phễu lọc 41mm

Schott-Duran

Cái

 

594

292013109

Vòng nối cuả phễu lọc 49mm

Schott-Duran

Cái

 

595

292023907

Vòng đệm Guko cho phễu lọc 76mm

Schott-Duran

Cái

 

ĐỐI TÁC