DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:6

Lượt truy cập:2643542

Bảng giá

 

S/N

Code

TÊN HÀNG

Xuất xứ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

 

CHAI VIAL nắp vặn, loại miệng chuẩn 9mm

 

 

 

2

11 09 0500

Chai vial trắng, trơn, thủy tinh 1.5ml, miệng 9mm, KT 32 x 11.6mm, (Hộp 100 cái), chưa nắp.

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

3

11 09 0519

Chai vial trắng, label+filling lines, thủy tinh 1.5ml, miệng 9mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)chưa nắp.

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

4

11 09 0520

Chai vial nâu, label+filling lines, thủy tinh 1.5ml, miệng 9mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái), chưa nắp.

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

5

 

NẮP PP VÀ SEPTA 9mm

 

 

 

6

09 15 1572

Nắp PP đen cho chai vial miệng 9mm, lỗ 6mm, Seta Silicone white/PTFE red dày 1.0mm, (gói 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Gói/100cái

 

7

09 15 1669

Nắp PP đen cho chai vial miệng 9mm, lỗ 6mm, Seta có rãnh  Silicone white/PTFE blue dày 1.0mm, (gói 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Gói/100cái

 

8

09 15 1799

Nắp PP kín ( không lỗ) cho chai vial miệng 9mm, blue, Silicone white/PTFE red, dày 1.0mm.(gói 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Gói/100cái

 

9

09 15 2016

Nắp PP blue có 3 rãnh (Y-shape) 9mm, lỗ 6mm; septa Silicone white/PTFE red, dày 1.0mm, pre-cut (Y)"

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/1000cái

 

10

09 02 1780

Septa đkính 9mm, Silicone white/PTFE red, dày 1.0mm.(Hộp 1000 cái), gói 100 cái

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/1000cái

 

11

09 02 1942

Septa có rãnh đkính 9mm, Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 1.0mm.(Hộp 1000 cái), gói 100 cái

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/1000cái

 

12

 

CHAI VIAL nắp vặn, miệng 8mm,

 

 

 

13

11 09 0210

Chai vial trắng, trơn, thủy tinh 1.5ml, miệng 8mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

14

11 09 0419

Chai vial trắng, label+filling lines, thủy tinh 1.5ml, miệng 8mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

15

11 09 0259

Chai vial nâu, trơn, thủy tinh 1.5ml, miệng 8mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

16

11 09 0382

Chai vial nâu, label+filling lines, thủy tinh 1.5ml, miệng 8mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

17

 

CHAI VIAL MIỆNG TRƠN, 11mm, nắp nhôm đóng, 

 

 

 

18

11 09 0356

Chai vial trắng, trơn, dùng nắp nhôm dạng chụp, thủy tinh 1.5ml, miệng 11 mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

19

11 09 0476

Chai vial trắng, label+filling lines, dùng nắp nhôm dạng chụp, thủy tinh 1.5ml, miệng 11 mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

20

11 09 0477

Chai vial nâu, label+filling lines, dùng nắp nhôm dạng chụp, thủy tinh 1.5ml, miệng 11 mm, KT 32 x 11.6mm,(Hộp 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

21

 

NẮP NHÔM VÀ SEPTA

 

 

 

22

11 03 0247

Nắp nhôm dạng chụp cho chai vial miệng 11 mm, lỗ 5.5mm, Seta Silicone white/PTFE red dày 1.3mm, (gói 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Gói/100cái

 

23

11 03 0464

Nắp nhôm dạng chụp cho chai vial miệng 11 mm, lỗ 5.5mm, Seta có rãnh Silicone white/PTFE blue dày 1.3mm, (gói 100 cái)

La-Pha-Pack
Đức

Gói/100cái

 

24

11 02 0104

Septa đkính 11mm, Silicone white/PTFE red, dày 1.3mm.(Hộp 1000 cái), gói 100 cái

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/1000cái

 

25

11 02 0446

Septa có rãnh đkính 11mm, Silicone white/PTFE blue, dày 1.5mm.(Hộp 1000 cái), gói 100 cái

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/1000cái

 

26

11 06 0006

Dụng cụ đóng nắp nhôm 11mm "Crimper"

La-Pha-Pack
Đức

Cái

 

27

 

 

 

 

 

28

40 09 0678

50ml Cylindrical Jar, 69.5 x 44mm, clear glass, 3rd hydrolytical class, with Screw Neck ND40

La-Pha-Pack
Đức

Cái

 

29

 

40mm Screw Cap black, closed top, PTFE top

La-Pha-Pack
Đức

 Cái

 

30

 

SYRING FILTER 25MM

 

 

 

31

25 16 0346

ProFill 25mm HPLC Syringe Filter, green, PTFE, pore size 0.2µm

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

32

25 16 0347

ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, natural, PTFE, pore size 0.45µm

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

33

25 16 0348

ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, blue, Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.2µm

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

34

25 16 0349

ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, yellow, Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.45µm

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

35

25 16 0350

ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, bright blue, Nylon (PA), pore size 0.2µm

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

36

25 16 0351

ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, bright green, Nylon (PA), pore size 0.45µm

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

37

 

SYRING FILTER 17MM

 

 

 

38

17 16 2076

17mm HPLC Syringe Filter, PTFE, pore size 0.2µm, injection moulded ring blue + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

39

17 16 2077

17mm HPLC Syringe Filter, PTFE, pore size 0.45µm, injection moulded ring yellow + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

40

17 16 2078

17mm HPLC Syringe Filter, Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.2µm, injection moulded ring granite + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

41

17 16 2079

17mm HPLC Syringe Filter, Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.45µm, injection moulded ring brown + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

42

17 16 2080

17mm HPLC Syringe Filter, Nylon (PA), pore size 0.2µm, injection moulded ring purple + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

43

17 16 2081

17mm HPLC Syringe Filter, Nylon (PA), pore size 0.45µm, injection moulded ring green + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

44

17 16 2082

17mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/PVDF, pore size 0.2µm, injection moulded ring black + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

45

17 16 2083

17mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/PVDF, pore size 0.45µm, injection moulded ring red + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

46

 

SYRING FILTER 30MM

 

 

 

47

30 16 2086

30mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/PTFE, pore size 0.2µm, injection moulded ring blue + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

48

30 16 2087

30mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/PTFE, pore size 0.45µm, injection moulded ring yellow + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

49

30 16 2088

30mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.2µm, injection moulded ring granite + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

50

30 16 2089

30mm HPLC Syringe Filter, Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.45µm, injection moulded ring brown + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

51

30 16 2090

30mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/Nylon (PA), pore size 0.2µm, injection moulded ring purple + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

52

30 16 2091

30mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/Nylon (PA), pore size 0.45µm, injection moulded ring green + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

53

30 16 2092

30mm HPLC Syringe Filter, Glass Fibre Prefilter/PVDF, pore size 0.2µm, injection moulded ring black + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

54

30 16 2093

30mm HPLC Syringe Filter, PVDF, pore size 0.45µm, injection moulded ring red + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

55

30 16 2094

30mm HPLC Syringe Filter, Glass Microfibre, pore size 1.2µm, injection moulded ring orange + print of the membrane type

La-Pha-Pack
Đức

Hộp/100cái

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC