DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:25

Lượt truy cập:2664896

Bảng giá

Manual Syringe _ Standar Syringe

Code no.

Description

Syringe
Volume

Needle
Length (mm)

ID

(mm)

OD (mm)

Tip Style

Minimum

Calibr.

MS*05

Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl,fixed needle bevel, plunger metal length 75mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm

5µl

75

0.18

0.52

bevel

0.1µl

MS*01U

Syringe 1µl, vạch chia nhỏ nhất 0.01µl, fixed needle bevel ,plunger metal , length 50mm, O.D mm, I.D 0.18 mm

1µl

50

0.18

0.52

bevel

0.01µl

MS*X05

Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl,fixed needle bevel, plunger metal length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm

5µl

50

0.13

0.52

bevel

0.1µl

MS*10U

Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl,fixed needle bevel, plunger metal length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm

10µl

50

0.13

0.52

bevel

0.1µl

MS*25

Syringe 25µl, vạch chia nhỏ nhất 0.5µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm

25µl

50

0.18

0.52

bevel

0.5µl

MS*50

Syringe 50µl, vạch chia nhỏ nhất 1µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm

50µl

50

0.18

0.52

bevel

1µl

MS*100

Syringe 100µl, vạch chia nhỏ nhất 2µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm

100µl

50

0.18

0.52

bevel

2µl

MS*250

Syringe 250µl, vạch chia nhỏ nhất 5µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.3 mm

250µl

50

0.3

0.56

bevel

5µl

MS*500

Syringe 500µl, vạch chia nhỏ nhất 10µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.3mm

500µl

50

0.3

0.56

bevel

10µl

GASTIGHT Syringe

MS*GAN025

Syringe 0.25ml, vạch chia nhỏ nhất 0.005ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm

0.25ml

50

0.30

0.56

bevel

0.005ml

MS*GAN050

Syringe 0.5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.01ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm

0.5ml

50

0.30

0.56

bevel

0.01ml

MS*GAN100

Syringe 1ml, vạch chia nhỏ nhất 0.02ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm

1ml

50

0.30

0.56

bevel

0.02ml

MS*GAN250

Syringe 2.5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.05ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm

2.5ml

50

0.30

0.56

bevel

0.05ml

MS*GAN500

Syringe 5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.1ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm

5ml

50

0.30

0.56

bevel

0.1ml

MS*GANX00

Syringe 10ml, vạch chia nhỏ nhất 0.2ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm

10ml

50

0.30

0.56

bevel

0.2ml

MS*GAN2500

Syringe 25ml, vạch chia nhỏ nhất 0.5ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm

25ml

50

0.30

0.56

Bevel

0.5ml

AUTO SAMPLER SYRINGE

MS*AOC type (for Shimadzu)

MS*05AOC23G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64

Cone

0.1µl

MS*05AOC26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.46

Cone

0.1µl

MS*05AOC23/26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.1µl

MS*10AOC23G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64

Cone

0.2µl

MS*10AOC26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.46

Cone

0.2µl

MS*10AOC23/26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.2µl

Super Elastic Plunger Models

MS*E05AOC23G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64

Cone

0.1µl

MS*E05AOC26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.46

Cone

0.1µl

MS*E05AOC23/26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.1µl

MS*E10AOC23G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64

Cone

0.2µl

MS*E10AOC26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger Ti-Ni ( Super Elastic ) length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.46

Cone

0.2µl

MS*E10AOC23/26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.2µl

MS*HP type (for Agilent 7673)

MS*05HP23G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64

Cone

0.1µl

MS*05HP26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.46

Cone

0.1µl

MS*05HP23/26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.1µl

MS*10HP23G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64

Cone

0.2µl

MS*10HP26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.46

Cone

0.2µl

MS*10HP23/26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.2µl

Super Elastic Plunger Models

MS*E05HP23G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64

Cone

0.1µl

MS*E05HP26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.46

Cone

0.1µl

MS*E05HP23/26G

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

5µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.1µl

MS*E10HP23G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64

Cone

0.2µl

MS*E10HP26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger Ti-Ni ( Super Elastic ) length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.46

Cone

0.2µl

MS*E10HP23/26G

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm

10µl

43

0.15

0.64/0.46

Cone

0.2µl

HPLC SYRINGE

MS*R Type

MS*R05

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , HPLC needle tip, plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm

5µl

51

0.18

0.715

HPLC needle tip

0.1µl

MS*R10

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm

10µl

51

0.18

0.715

HPLC needle tip

0.2µl

MS*R25

Syringe 25µl , vạch chia nhỏ nhất 0.5µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm

25µl

51

0.18

0.715

HPLC needle tip

0.5µl

MS*R50

Syringe 50µl , vạch chia nhỏ nhất 1µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm

50µl

51

0.18

0.715

HPLC needle tip

1µl

MS*R100

Syringe 100µl , vạch chia nhỏ nhất 2µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm

100µl

51

0.18

0.715

HPLC needle tip

2µl

MS*R250

Syringe 250µl , vạch chia nhỏ nhất 5µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm

250µl

51

0.18

0.715

HPLC needle tip

5µl

MS*R500

Syringe 500µl , vạch chia nhỏ nhất 10µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm

500µl

51

0.18

0.715

HPLC needle tip

10µl

MS*WTS type

MS*05WTS

Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , HPLC needle tip, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm

5µl

50

0.13

0.52

HPLC needle tip

0.1µl

MS*10WTS

Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm

10µl

50

0.13

0.52

HPLC needle tip

0.2µl

MS*25WTS

Syringe 25µl , vạch chia nhỏ nhất 0.5µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm

25µl

50

0.18

0.52

HPLC needle tip

0.5µl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC