DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:42

Lượt truy cập:2263764

Chi tiết sản phẩm

  • Nắp vặn, septa cho vial miệng 9mm, List hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NẮP VẶN ĐEN, CÓ LỖ VÀ SEPTA CHO CHAI VIAL MIỆNG 9MM, HÃNG: LA-PHA-PACK, ĐỨC

STT

CODE

LOẠI NẮP

CHẤT LIỆU SEPTA

DÀY

HÃNG

1

09 15 1668

Nắp vặn đen, lỗ 6mm, có septa

PTFE virginal

0.2mm

La-Pha-Pack

2

09 15 1570

Nắp vặn đen, lỗ 6mm, có septa

Nat. Rubber red-orange / TEF transparent

1.0 mm

La-Pha-Pack

3

09 15 2013

Nắp vặn đen, lỗ 6mm, có septa

RedRubber / PTFE beige Agilent Quality

1.0 mm

La-Pha-Pack

4

09 15 1572

Nắp vặn đen, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE red UltraClean

1.0 mm

La-Pha-Pack

5

09 15 1571

Nắp vặn đen, lỗ 6mm, có septa

PTFE red / Silicon white / PTFE red

1.0 mm

La-Pha-Pack

6

09 15 1669

Nắp vặn đen, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE blue, có rãnh

1.0 mm

La-Pha-Pack

  Đóng gói: 100 Cái/Túi

 

  NẮP VẶN XANH (BLUE), CÓ LỖ VÀ SEPTA CHO CHAI VIAL MIỆNG 9MM 

STT

CODE

LOẠI NẮP

CHẤT LIỆU SEPTA

DÀY

HÃNG

1

09 15 0982

Nắp vặn xanh, lỗ 6mm, có septa

PTFE virginal

0.2mm

La-Pha-Pack

2

09 15 0867

Nắp vặn xanh, lỗ 6mm, có septa

Nat. Rubber red-orange / TEF transparent

1.0 mm

La-Pha-Pack

3

09 15 1819

Nắp vặn xanh, lỗ 6mm, có septa

RedRubber / PTFE beige Agilent Quality

1.0 mm

La-Pha-Pack

4

09 15 0838

Nắp vặn xanh, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE red UltraClean

1.0 mm

La-Pha-Pack

5

09 15 0868

Nắp vặn xanh, lỗ 6mm, có septa

PTFE red / Silicon white / PTFE red

1.0 mm

La-Pha-Pack

6

09 15 0869

Nắp vặn xanh, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE blue, có rãnh

1.0 mm

La-Pha-Pack

7

09 15 2016

Nắp vặn xanh, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE red, có rãnh ( dạng Y)

1.0 mm

La-Pha-Pack

  Đóng gói: 100 Cái/Túi

                                                                                                                                                                                                                                                            NẮP VẶN XANH KÍN CÓ ĐỆM SETA CHO CHAI VIAL MIỆNG 9MM                                                                                                                                        

STT

CODE

LOẠI NẮP

CHẤT LIỆU SEPTA

DÀY

HÃNG

1

09 15 1828

Nắp vặn xanh, không lỗ, có septa

PTFE virginal

0.2mm

La-Pha-Pack

2

09 15 1887

Nắp vặn xanh, không lỗ, có septa

Nat. Rubber red-orange / TEF transparent

1.0 mm

La-Pha-Pack

3

09 15 1799

Nắp vặn xanh, không lỗ, có septa

Silicone white / PTFE red UltraClean

1.0 mm

La-Pha-Pack

   Đóng gói: 100 Cái/Túi

                                                                                                                                                                                                                   
  NẮP VẶN ĐỎ, CÓ LỖ VÀ SEPTA CHO CHAI VIAL MIỆNG 9MM 

STT

CODE

LOẠI NẮP

CHẤT LIỆU SEPTA

DÀY

HÃNG

1

09 15 1337

Nắp vặn đỏ, lỗ 6mm, có septa

PTFE virginal

0.2mm

La-Pha-Pack

2

09 15 1176

Nắp vặn đỏ, lỗ 6mm, có septa

Nat. Rubber red-orange / TEF transparent

1.0 mm

La-Pha-Pack

3

09 15 2012

Nắp vặn đỏ, lỗ 6mm, có septa

RedRubber / PTFE beige Agilent Quality

1.0 mm

La-Pha-Pack

4

09 15 1177

Nắp vặn đỏ, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE red UltraClean

1.0 mm

La-Pha-Pack

5

09 15 1178

Nắp vặn đỏ, lỗ 6mm, có septa

PTFE red / Silicon white / PTFE red

1.0 mm

La-Pha-Pack

6

09 15 1179

Nắp vặn đỏ, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE blue, có rãnh

1.0 mm

La-Pha-Pack

 Đóng gói: 100 Cái/Túi

 

 NẮP VẶN VÀNG, CÓ LỖ VÀ SEPTA CHO CHAI VIAL MIỆNG 9MM

STT

CODE

LOẠI NẮP

CHẤT LIỆU SEPTA

DÀY

HÃNG

1

09 15 2015

Nắp vặn vàng, lỗ 6mm, có septa

PTFE virginal

0.2mm

La-Pha-Pack

2

09 15 1542

Nắp vặn vàng, lỗ 6mm, có septa

Nat. Rubber red-orange / TEF transparent

1.0 mm

La-Pha-Pack

3

09 15 2014

Nắp vặn vàng, lỗ 6mm, có septa

RedRubber / PTFE beige Agilent Quality

1.0 mm

La-Pha-Pack

4

09 15 1527

Nắp vặn vàng, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE red UltraClean

1.0 mm

La-Pha-Pack

5

09 15 1486

Nắp vặn vàng, lỗ 6mm, có septa

PTFE red / Silicon white / PTFE red

1.0 mm

La-Pha-Pack

6

09 15 1745

Nắp vặn vàng, lỗ 6mm, có septa

Silicone white / PTFE blue, có rãnh

1.0 mm

La-Pha-Pack

  Đóng gói: 100 Cái/Túi

 

NẮP VẶN XANH (Green), CÓ LỖ VÀ SEPTA CHO CHAI VIAL MIỆNG 9MM 

STT

CODE

LOẠI NẮP

CHẤT LIỆU SEPTA

DÀY

HÃNG

1

09 15 1539

Nắp vặn xanh lá, lỗ 6mm,có septa

PTFE virginal

0.2mm

La-Pha-Pack

2

09 15 1356

Nắp vặn xanh lá, lỗ 6mm,có septa

Nat. Rubber red-orange / TEF transparent

1.0 mm

La-Pha-Pack

3

09 15 1911

Nắp vặn xanh lá, lỗ 6mm,có septa

RedRubber / PTFE beige Agilent Quality

1.0 mm

La-Pha-Pack

4

09 15 1332

Nắp vặn xanh lá, lỗ 6mm,có septa

Silicone white / PTFE red UltraClean

1.0 mm

La-Pha-Pack

5

09 15 1485

Nắp vặn xanh lá, lỗ 6mm,có septa

PTFE red / Silicon white / PTFE red

1.0 mm

La-Pha-Pack

6

09 15 1746

Nắp vặn xanh lá, lỗ 6mm,có septa

Silicone white / PTFE blue, có rãnh

1.0 mm

La-Pha-Pack

  Đóng gói: 100 Cái/Túi

 

 

 

 

 

 

 


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC