DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:64

Lượt truy cập:2263789

Chi tiết sản phẩm

  • Nắp cho chai vial Headspace

 

NẮP NHÔM, NẮP NHỰA CHO CHAI HEADSPACE VIAL

 

Xuất xứ: La-Pha-Pack

 

 * Lựa chọn màu nắp theo yêu cầu và sở thích, chất liệu septa phù hợp với dung môi.

 

 

 

 

Nắp nhôm cho chai headspace vial đệm Butyl:

 

             

Cat.No

20 03 0127

20 03 0126

20 03 0195

20 03 0212

20 03 0711

20 03 1157

Loại nắp

Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa

Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa

Chất liệu septa

Butyl/dark, grey

Durometer

55˚ shore A

Dày

3 mm

 

 

Nắp nhôm cho chai headspace vial đệm Butyl/PTFE :

 

               

Cat.No

20 03 0059

20 03 0112

20 03 0194

20 03 0186

20 03 0698

20 03 1186

20 03 1623

Loại nắp

Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa

Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm,
đỏ, lỗ 8.mm, có septa

Chất liệu septa

Butyl/PTFE, grey

Durometer

50˚ shore A

Dày

3 mm

 

 

Nắp nhôm cho chai headspace vial đệm Pharma-Fix (Butyl/PTFE):

 

             

Cat.No

20 03 0030

20 03 0264

20 03 0060

20 03 0061

20 03 0710

20 03 1200

Loại nắp

Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa

Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa

Chất liệu septa

Pharm-Fix-Septa, Butyl/PTFE

Durometer

50˚ shore A

Dày

3 mm

 

 

Nắp nhôm cho chai headspace vial đệm Silicone/PTFE (completely PTFE laminted):

 

 

 

 

         

Cat.No

20 03 0142

20 03 0163

20 03 0226

20 03 0227

20 03 0665

20 03 0975

20 03 1536

Loại nắp

Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa

Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
 có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa

Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm,
đỏ, lỗ 8.mm, có septa

Chất liệu septa

Silicone blue transparent/PTFE white UltraClean

Silicone blue transparent/PTFE transparent UltraClean

Durometer

45˚ shore A

45˚ shore A

Dày

3 mm

3.2 mm

 

         

Cat.No

20 03 0901

20 03 0828

20 03 1785

20 03 1604

Loại nắp

Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa

Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm đóng, vàng, lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm đóng, đỏ, lỗ 8.mm, có septa

Chất liệu septa

Silicone blue transparent/PTFE beige ( HT Quality)

Durometer

45˚ shore A

Dày

3.2 mm

 

 

Nắp nhôm đóng cho chai headspace vial đệm Silicone/Alumnium foil.

 

           

Cat.No

20 03 0327

20 03 0326

20 03 0670

20 03 1246

20 03 1264

Loại nắp

Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa

Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm đóng, vàng, lỗ 5.mm, có septa

Nắp nhôm, vàng, lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm, vàng, lỗ 8.mm, có septa

Chất liệu septa

Silicone white /Aluminum foil silver

Silicone white /PTFE blue UltraClean

Viton black

Durometer

50˚ shore A

55˚ shore A

70˚ shore A

Dày

3 mm

1.5 mm

1 mm

 

 

Nắp nhôm vặn Magnetic Universal Screw cho chai headspace vial có ren vặn, ND 18 hoặc Vials mã 18 09 1306, 18 09 1310, 18 09 1307, 18 09 1311 cho máy sắc ký hãng CTC, Agilent, Shimadzu, Varian, Gerstel, PerkinElmer...

 

                 

Cat.No

18 03 1578

18 03 1309

18 03 1414

18 03 1416

18 03 1874

18 03 2063

18 03 1666

18 03 1667

Loại nắp

Nắp nhôm vặn, lỗ 8.mm, có septa

Nắp nhôm vặn,  có septa

Chất liệu septa

Silicone white/
PTFE red

Silicone white/
PTFE white

Silicone white/
PTFE blue

Silicone white/
PTFE grey

Silicone white/
Aluminum foil silver

Silicone white/
PTFE red

Silicone white/
PTFE red

Silicone white/
PTFE grey

Durometer

45˚ shore A

45˚ shore A

55˚ shore A

55˚ shore A

50˚ shore A

55˚ shore A

45˚ shore A

55˚ shore A

Dày

1.3 mm

1.3 mm

1.5 mm

1.6 mm

1.3 mm

1.5 mm

1.3 mm

1.6 mm

 

 

Nắp vặn nhựa cho chai headspace vial ND 18 chỉ dùng cho chai mã: 18 09 0864:

 

                 

Cat.No

18 15 1386

18 15 1387

18 15 1398

18 15 1544

18 15 2102

18 15 2069

18 15 0871

18 15 1132

Loại nắp

Nắp nhựa,  đen,
lỗ 12mm, có septa

Nắp nhựa kín

   đen, có septa

 

Nắp nhựa,  đen,
lỗ 12mm, có septa

 

Nắp nhựa kín, đen, có septa

 

Nắp nhựa vặn, đen,
lỗ 12.mm, có septa

 

Nắp nhựa kín

   đen, có septa

Nắp nhựa vặn, đen,
lỗ 12.mm, có septa

 

Nắp nhựa kín

 

   đen, có septa Chất liệu septa

 

Butyl red/PTFE grey

Silicone white /PTFE red

Silicone blue transparent/
PTFE white

Durometer

55˚ shore A

55˚ shore A

55˚ shore A

55˚ shore A

55˚ shore A

55˚ shore A

45˚ shore A

45˚ shore A

Dày

1.6 mm

1.6 mm

2 mm

2 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.7 mm

1.7 mm

 

Nắp kín không septa mã: 18 08 0614 chỉ dùng cho chai mã: 18 09 0864:


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC