DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:77

Lượt truy cập:2263803

Chi tiết sản phẩm

  • Chai vial nắp vặn miệng 9mm, Catalog

 

CHAI VIAL DẠNG NẮP VẶN, MIỆNG 9MM VÀ MICRO-VIAL, MIỆNG 9MM

 

Xuất xứ: La-Pha-Pack

 

 

 

Chai Vial miệng 9mm và Micro-Vial miệng 9mm:

 

                 

Cat.No

11 09 0500

11 09 0519

11 09 0520

11 09 0999

11 09 1957

11 09 2357

11 09 0620

11 09 2275

Loại chai

1.5ml
32x11.6mm,
chai trắng
SILANIZED
11 09 1241

1.5ml
32x11.6mm,
chai trắng, nhãn và chia vạch

1.5ml
32x11.6mm,
chai nâu, nhãn và chia vạch
SILANIZED
11 09 1241

Chai Vial với
0.2ml Micro-Insert bên trong,
32x11.6mm,
 chai trắng, nhãn và chia vạch
"Top Bonded"

Chai Vial với
0.2ml Micro-Insert bên trong,
32x11.6mm,
 chai nâu, nhãn và chia vạch
"Top Bonded"

Chai Vial với
Micro-Insert
bên trong
32x11.6mm,
chai trắng
"Base Bonded"

1.1ml
Microliter
32x11.6mm,
chai trắng
SILANIZED
11 09 2178

0.9ml
Total Microliter
32x11.6mm,
chai trắng

TFVol.(ml)

1.85

1.85

1.85

0.34

0.34

0.4

1.6

1.4

UsVol.(ml)

1.5

1.5

1.5

0.2

0.2

0.3

1.5

1.1

MWVol.(ul)

200

200

200

25

25

30

30

25

Res.Vol.(ul)

< 120

< 120

< 120

< 1

< 1

< 3

< 3

< 1

 

 

Chai Vial miệng 9mm và Micro-Vial miệng 9mm:

 

 

     

Cat.No

11 14 1189

11 14 1655

Loại chai

TopSert
32x11.6mm, chai trắng
0.2ml Glass Micro-Insert bên trong
SILANIZED
11 14 1265

TopSert
32x11.6mm, chai nâu
0.2ml Glass Micro-Insert bên trong
SILANIZED
11 14 1266

TFVol.(ml)

0.36

0.36

UsVol.(ml)

0.2

0.2

MWVol.(ul)

25

25

Res.Vol.(ul)

< 1

< 1

 

 

Micro-Inserts cho chai Vila miệng 9mm:

 

 

               

Cat.No

60 09 0357

60 09 0669

60 09 0865

60 09 0866

61 19 2240

61 19 2241

61 19 2242

Loại chai

0.1ml
Micro-Insert,
31x6mm, trắng,
đầu 15mm
SILANIZED
06091240

0.1ml
Micro-Insert,
31x6mm, trắng,
đầu 12mm

0.1ml
Micro-Insert,
29x5.7mm,
trắng,
đầu 12mm
SILANIZED
06091242

0.2ml
Micro-Insert,
31x6mm,
trắng,
đầu 12mm,
đáy phẳng

0.1ml
PP Micro-Insert,
29x6mm,
trắng,
đầu 10mm,
chia vạch

0.1ml
PP Micro-Insert,
29x6mm,
trắng,
đầu 10mm,
chia vạch và kèm dây nhựa co dãn

0.1ml
PP Micro-Insert,
31x6mm,
trắng,
đáy phẳng

TFVol.(ml)

0.34

0.35

0.3

0.5

0.3

0.3

0.5

UsVol.(ml)

0.25

0.3

0.25

0.35

0.25

0.25

0.35

MWVol.(ul)

30

30

30

40

30

30

40

Res.Vol.(ul)

< 4

< 4

< 4

< 8

< 4

< 4

< 8


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC