DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:61

Lượt truy cập:2264834

Chi tiết sản phẩm

  • Chai vial Headspace, Catalog

 

CHAI VIAL HEADSPACE

 

Xuất xứ: La-Pha-Pack

 

* Chai vial Headspace có nhiều kiểu có thể chọn như: nắp vặn, nắp đóng với đáy phẳng luôn góc hoặc đáy tròn góc,

* Ghi chú: Đáy tròn là đáy chỉ bo tròn góc, phần đáy vẫn phẳng và vẫn đứng được. 

 

Chai Vial Headspace loại nắp đóng:

 

               

Cat.No

20 09 0795

20 09 0796

20 09 1405

20 09 1691

20 09 0873

20 09 1690

20 09 1222

Kiểu chai

Chai vial
headspace 10ml,

đáy bằng
46x22.5mm, nắp đóng,

Chai vial
headspace 20ml,

đáy bằng
75.5x22.5mm, nắp đóng,

Chai vial
headspace 10ml,

đáy tròn
46x22.5mm, nắp đóng,

Chai vial
headspace 10ml,

nâu, đáy tròn
46x22.5mm, nắp đóng

Chai vial
headspace 20ml,

đáy tròn
75.5x22.5mm, nắp đóng

Chai vial
headspace 20ml,

nâu, đáy tròn
75.5x22.5mm, nắp đóng

Chai SPME vial 20ml,

đáy tròn
75.5x22.5mm, nắp đóng,
 

Sử dụng
trên thiết bị các nhà sản xuất:

Agilen,
Carlo Erba,
DANI, Fisons

Agilen,
Carlo Erba,
DANI, Fisons

Carlo Erba, CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), Fisons, Varian, Thermo Scientific

Carlo Erba, CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), Fisons, Varian, Thermo Scientific

Carlo Erba, CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), Thermo Scientific TriPlus HS

Carlo Erba, CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), Thermo Scientific TriPlus HS

SPME Vial for CTC PaL

 

 

Chai Vial Headspace loại nắp vặn và nắp đóng, đáy tròn:

 

             

Cat.No

18 09 1306

18 09 1310

18 09 1307

18 09 1311

20 09 0297

20 09 0297

Kiểu chai

Chai vial
Precision Thread

10ml, trắng, nắp vặn
46x22.5mm,
đáy tròn

Chai vial Precision Thread

10ml, nâu, nắp vặn
46x22.5mm,
đáy tròn

Chai vial Precision   Thread         20ml, trắng, nắp vặn
75.5x22.5mm,
đáy tròn

Chai vial Precision    Thread        20ml, nâu, nắp vặn
75.5x22.5mm,
đáy tròn

Chai vial
headspace

20ml, trắng, nắp đóng
75.5x23mm,   đáy tròn

Chai vial
headspace

20ml, nâu, nắp đóng
75.5x23mm,   đáy tròn

Sử dụng
trên thiết bị các nhà sản xuất:

CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), PerkinElmer, Agilent

CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), PerkinElmer, Agilent

PerkinElmer

PerkinElmer,
Tekmar

PerkinElmer,
Tekmar

Varian

 

 

Chai Vial Headspace:

 

         

Cat.No

20 09 0342

20 09 0440

20 09 0801

20 09 0802

Kiểu chai

Chai vial
headspace 5ml,
38.2x22mm, nắp đóng,
đáy tròn

Chai vial
headspace 20ml,
75.5x23mm, nắp đóng, có nhãn và chia vạch,
đáy tròn

Chai Crimp Neck 5ml,
38x20mm, nắp đóng,
đáy bằng

Chai Crimp Neck 5ml,
54.5x20mm, nắp đóng,
đáy bằng

Sử dụng
trên thiết bị các nhà sản xuất:

PerkinElmer

PerkinElmer,
Tekmar

Varian

Varian


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC