DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:55

Lượt truy cập:2490418

Chi tiết sản phẩm

  • BUỒNG ĐẾM CÁC LOẠI

  •  

    Xuất xứ:  Marienfeld-Đức

     

 

Cat.No:

KIỂU BUỒNG ĐẾM

Độ sâu

Buồng đếm cải tiến với khe V-slash

06 500 10 không tráng bạc

Buồng đếm Neubauer-improved

0.1 mm

06 500 30 tráng bạc

Buồng đếm Neubauer-improved

0.1 mm

 

Buồng đếm theo chuẩn IVD 98/97/EC có mark CE

 

Buồng đếm không tráng bạc (with dark lines):

06 400 10

Buồng đếm Neubauer-improved

0.1 mm

06 401 10

Buồng đếm Neubauer

0.1 mm

06 402 10

Buồng đếm Buerker

0.1 mm

06 403 10

Buồng đếm Buerker-Tuerk

0.1 mm

06 404 10

Buồng đếm Fuchs-Rosenthal

0.2 mm

06 405 10

Buồng đếm Nageotte

0.5 mm

06 406 10

Buồng đếm Malassez

0.2 mm

06 407 10

Buồng đếm Thoma

0.1 mm

06 408 10

Buồng đếm Thoma new

0.1 mm

Buồng đếm tráng bạc (with bright lines)

06 400 10

Buồng đếm Neubauer-improved

0.1 mm

06 401 10

Buồng đếm Neubauer

0.1 mm

06 402 10

Buồng đếm Buerker

0.1 mm

06 403 10

Buồng đếm Buerker-Tuerk

0.1 mm

06 404 10

Buồng đếm Fuchs-Rosenthal

0.2 mm

06 405 10

Buồng đếm Nageotte

0.5 mm

06 406 10

Buồng đếm Malassez

0.2 mm

06 407 10

Buồng đếm Thoma

0.1 mm

06 408 10

Buồng đếm Thoma new

0.1 mm

 

 

 

Buồng đếm không có mark CE

 

Buồng đếm không tráng bạc (with dark lines)

06 100 10

Buồng đếm Neubauer-improved

0.1 mm

06 101 10

Buồng đếm Neubauer

0.1 mm

06 102 10

Buồng đếm Buerker

0.1 mm

06 103 10

Buồng đếm Buerker-Tuerk

0.1 mm

06 104 10

Buồng đếm Fuchs-Rosenthal

0.2 mm

06 105 10

Buồng đếm Nageotte

0.5 mm

06 106 10

Buồng đếm Malassez

0.2 mm

06 107 10

Buồng đếm Thoma

0.1 mm

Buồng đếm tráng bạc (with bright lines)

06 100 30

Buồng đếm Neubauer-improved

0.1 mm

06 101 30

Buồng đếm Neubauer

0.1 mm

06 102 30

Buồng đếm Buerker

0.1 mm

06 103 30

Buồng đếm Buerker-Tuerk

0.1 mm

06 104 30

Buồng đếm Fuchs-Rosenthal

0.2 mm

 

BUỒNG ĐẾM CÓ KẸP:

xxxxxx1

Nếu cần buồng đếm có kẹp thì thay thế số 0 thay số bằng số 1 sau cùng của mỗi Cat.No


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC