DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:91

Lượt truy cập:2512216

Chi tiết sản phẩm

  • Phễu lọc màng thủy tinh xóp PYREX

 

Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

 

Cat.No

Dung tích (ml) và kiểu lỗ

Kích thước
lỗ lọc

Đường kích
màng lọc

Chiều cao
phễu

Chiều dàixɸ
của phễu

Tổng
chiều cao

Xuất xứ

36060-2C

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 2C, 2ml

40-60µm

10

30

31x7

70

Pyrex-Mỹ

36060-2F

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 2F, 2ml

4-5,5µm

10

30

31x7

70

Pyrex-Mỹ

36060-2M

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 2M, 2ml

10-15µm

10

30

31x7

70

Pyrex-Mỹ

               

36060-15C

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 15C, 15ml

40-60µm

20

47

75x8

136

Pyrex-Mỹ

36060-15F

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 15F, 15ml

4-5,5µm

20

47

75x8

136

Pyrex-Mỹ

36060-15M

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 15M, 15ml

10-15µm

20

47

75x8

136

Pyrex-Mỹ

               

36060-30C

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 30C, 30ml

40-60µm

30

47

75x8

139

Pyrex-Mỹ

36060-30F

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 30F, 30ml

4-5,5µm

30

47

75x8

139

Pyrex-Mỹ

36060-30M

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 30M, 30ml

10-15µm

30

47

75x8

139

Pyrex-Mỹ

               

36060-60C

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 60C, 60ml

40-60µm

40

58

75x10

160

Pyrex-Mỹ

36060-60F

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 60F, 60ml

4-5,5µm

40

58

75x10

160

Pyrex-Mỹ

36060-60M

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 60M, 60ml

10-15µm

40

58

75x10

160

Pyrex-Mỹ

               

36060-150C

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 150C, 150ml

40-60µm

60

50

75x15

154

Pyrex-Mỹ

36060-150F

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 150F, 150ml

4-5,5µm

60

50

75x15

154

Pyrex-Mỹ

36060-150M

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 150M, 150ml

10-15µm

60

50

75x15

154

Pyrex-Mỹ

               

36060-350C

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 350C, 350ml

40-60µm

80

75

75x20

180

Pyrex-Mỹ

36060-350F

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 350F, 350ml

4-5,5µm

80

75

75x20

180

Pyrex-Mỹ

36060-350M

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 350M, 350ml

10-15µm

80

75

75x20

180

Pyrex-Mỹ

               

36060-600C

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 600C, 600ml

40-60µm

90

90

100x20

229

Pyrex-Mỹ

36060-600F

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 600F, 600ml

4-5,5µm

90

90

100x20

229

Pyrex-Mỹ

36060-600M

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 600M, 600ml

10-15µm

90

90

100x20

229

Pyrex-Mỹ

               

36060-2LC

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 2000C, 2000ml

40-60µm

127

165

110x25

330

Pyrex-Mỹ

36060-2LF

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 2000F, 2000ml

4-5,5µm

127

165

110x25

330

Pyrex-Mỹ

36060-2LM

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 2000M, 2000ml

10-15µm

127

165

110x25

330

Pyrex-Mỹ

               

36060-3LC

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 3000C, 3000ml

40-60µm

152

175

110x25

355

Pyrex-Mỹ

36060-3LF

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 3000F, 3000ml

4-5,5µm

152

175

110x25

355

Pyrex-Mỹ

36060-3LM

Phễu lọc màng thủy tinh xóp 3000M, 3000ml

10-15µm

152

175

110x35

355

Pyrex-Mỹ


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC