DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:25

Lượt truy cập:2666217

Chi tiết sản phẩm

  • Danh sách hàng Pyrex có sẵn 1

  • Xuất xứ: Pyrex-USA

     

    * Danh sách tổng quát hàng thông dụng chúng tôi luôn nhập có sẵn trong kho, các mặt hàng khác ít thông dụng phải đặt hàng theo đơn hàng định kỳ hoặc đặt nhanh theo yêu cầu của Quý khách hàng.

     

    * Hình ảnh, chi tiết kỹ thuật cho từng loại hàng Quý khách có thể xem trực tiếp trong "Danh mục hàng thủy tinh" trong trang Website này hoặc liên hệ chúng tôi để được cấp Catalog và tư vấn để có thông tin chi tiết hơn.

* Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No. 

* Lấy Catalog file PDF trực tiếp: http://www.corning.com/uploadedFiles/Lifesciences/PDFs/ProductInformation/GeneralLabwareandEquipment/CLS-GL-001%20Rev8.pdf

 

Corning Code TÊN HÀNG Xuất Xứ Cái/hộp
5642-5 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 5ml Pyrex-Mỹ 1
5642-10 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa10ml Pyrex-Mỹ 12
5642-25 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 25ml Pyrex-Mỹ 12
5642-50 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 50ml Pyrex-Mỹ 12
5642-100 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa100ml Pyrex-Mỹ 12
5642-200 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 200ml Pyrex-Mỹ 12
5642-250 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 250ml Pyrex-Mỹ 12
5642-500 Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 500ml Pyrex-Mỹ 12
5642-1L Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 1000ml Pyrex-Mỹ 6
5642-2L Bình định mức Pyrex, loại A, nút nhựa 2000ml Pyrex-Mỹ 4
       
5580-50 Bình định mức Pyrex, loại A, nắp chụp, 50ml Pyrex-Mỹ 12
5580-100 Bình định mức Pyrex, loại A, nắp chụp,100ml Pyrex-Mỹ 12
5580-250 Bình định mức Pyrex, loại A, nắp chụp, 250ml Pyrex-Mỹ 12
7666-50 Nắp chụp cho bình định mức 50ml Pyrex Pyrex-Mỹ 6
7666-100 Nắp chụp cho bình định mức 100ml Pyrex Pyrex-Mỹ 6
7666-200 Nắp chụp cho bình định mức 200ml Pyrex Pyrex-Mỹ 6
       
70640-10 Bình định mức Pyrex, loại A 10ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
70640-25 Bình định mức Pyrex, loại A 25ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
70640-50 Bình định mức Pyrex, loại A 50ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
70640-100 Bình định mức Pyrex, loại A 100ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
70640-200 Bình định mức Pyrex, loại A 200ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
70640-250 Bình định mức Pyrex, loại A 250ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
70640-500 Bình định mức Pyrex, loại A 500ml, vạch xanh Pyrex-Mỹ 12
70640-1L Bình định mức Pyrex, loại A 1000ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 2
70640-2L Bình định mức Pyrex, loại A 2000ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 2
       
4980-125 Bình tam giác cổ hẹp Pyrex 125ml Pyrex-Mỹ 48
4980-250 Bình tam giác cổ hẹp Pyrex 250ml Pyrex-Mỹ 48
4980-300 Bình tam giác cổ hẹp Pyrex 300ml Pyrex-Mỹ 48
4980-500 Bình tam giác cổ hẹp Pyrex 500ml Pyrex-Mỹ 36
4980-1L Bình tam giác cổ hẹp Pyrex 1000ml Pyrex-Mỹ 24
70980-125 Bình tam giác cổ hẹp Pyrex 125ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24
70980-250 Bình tam giác cổ hẹp Pyrex 250ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24
       
5100-250 Bình tam giác cổ rộng Pyrex  250ml Pyrex-Mỹ 48
       
5340-2L Bình tam giác hút chân không, có vòi 2000ml Pyrex Pyrex-Mỹ 12
5340-1L Bình tam giác hút chân không, có vòi 1000ml Pyrex Pyrex-Mỹ 12
       
3081-200 Bình hút ẩm, đkính 200mm Pyrex Pyrex-Mỹ 1
3081-250 Bình hút ẩm, đkính 250mm Pyrex Pyrex-Mỹ 1
       
2116-25 Burett thủy tinh Pyrex 25ml Pyrex-Mỹ 6
2116-50 Burett thủy tinh Pyrex 50ml Pyrex-Mỹ 6
       
1000-50 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 50ml Pyrex-Mỹ 48
1000-100 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 100ml Pyrex-Mỹ 48
1000-250 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 250ml Pyrex-Mỹ 48
1000-400 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 400ml Pyrex-Mỹ 48
1000-600 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 600ml Pyrex-Mỹ 36
1000-1L Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 1000ml Pyrex-Mỹ 24
1000-2L Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 2000ml Pyrex-Mỹ 8
1000-3L Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 3000ml Pyrex-Mỹ 6
1000-4L Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 4000ml Pyrex-Mỹ 6
       
1060-300 Cốc thủy tinh cao thành Pyrex 300ml Pyrex-Mỹ 48
       
70000-50 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 50ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24
70000-100 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 100ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24
70000-150 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 150ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24
70000-250 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 250ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24
70000-400 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 400ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24
70000-600 Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 600ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
70000-1L Cốc thủy tinh thấp thành Pyrex 1000ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12
    Pyrex-Mỹ  
1682-5030 Chén cân dạng thấp Pyrex 50x30mm Pyrex-Mỹ 6
       
1395-50 Chai trung tính 50ml Pyrex Pyrex-Mỹ 10
1395-100 Chai trung tính 100ml Pyrex Pyrex-Mỹ 10
1395-250 Chai trung tính 250ml Pyrex Pyrex-Mỹ 10
1395-500 Chai trung tính 500ml Pyrex Pyrex-Mỹ 10
1395-1L Chai trung tính 1000ml Pyrex Pyrex-Mỹ 10
1395-2L Chai trung tính 2000ml Pyrex Pyrex-Mỹ 10
       

Xem tiếp danh sách 2 ->


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC