DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:31

Lượt truy cập:2666225

Chi tiết sản phẩm

 • Danh sách hàng Pyrex có sẵn 2, tiếp theo

 • Xuất xứ: Pyrex-USA

   

  * Danh sách tổng quát hàng thông dụng chúng tôi luôn nhập có sẵn trong kho, các mặt hàng khác ít thông dụng phải đặt hàng theo đơn hàng định kỳ hoặc đặt nhanh theo yêu cầu của Quý khách hàng.

    

  * Hình ảnh, chi tiết kỹ thuật cho từng loại hàng Quý khách có thể xem trực tiếp trong "Danh mục hàng thủy tinh" trong trang Website này hoặc liên hệ chúng tôi để được cấp Catalog và tư vấn để có thông tin chi tiết hơn.

   

  * Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No.

* Lấy Catalog file PDF trực tiếp: http://www.corning.com/uploadedFiles/Lifesciences/PDFs/ProductInformation/GeneralLabwareandEquipment/CLS-GL-001%20Rev8.pdf

 

Corning Code TÊN HÀNG ( DANH SÁCH 2)
Xuất Xứ Cái/hộp  
3025-10 Ống đong thủy tinh Pyrex 10ml Pyrex-Mỹ 24  
3025-25 Ống đong thủy tinh Pyrex 25ml Pyrex-Mỹ 18  
3025-50 Ống đong thủy tinh Pyrex 50ml Pyrex-Mỹ 18  
3025-100 Ống đong thủy tinh Pyrex 100ml Pyrex-Mỹ 12  
3025-250 Ống đong thủy tinh Pyrex 250ml Pyrex-Mỹ 12  
3025-500 Ống đong thủy tinh Pyrex 500ml Pyrex-Mỹ 8  
3025-1L Ống đong thủy tinh Pyrex 1000ml Pyrex-Mỹ 1  
3025-2L Ống đong thủy tinh Pyrex 2000ml Pyrex-Mỹ 1  
         
70022-10 Ống đong thủy tinh Pyrex 10ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 24  
70022-25 Ống đong thủy tinh Pyrex 25ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 18  
70022-50 Ống đong thủy tinh Pyrex 50ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 18  
70022-100 Ống đong thủy tinh Pyrex 100ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12  
70022-250 Ống đong thủy tinh Pyrex 250ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 12  
70022-500 Ống đong thủy tinh Pyrex 500ml, vạch xanh
Pyrex-Mỹ 8  
         
9825-13 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 13x100mm, mark trắng
Pyrex-Mỹ 288  
9825-16 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 16x100mm, mark trắng Pyrex-Mỹ 288  
9825-16xx Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 16x150mm, mark trắng Pyrex-Mỹ 288  
9825-20x Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 20x150mm, mark trắng Pyrex-Mỹ 192  
9825-22 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 22x175mm, mark trắng Pyrex-Mỹ 192  
9825-25 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 25x150mm, mark trắng Pyrex-Mỹ 144  
9825-25x Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 25x200mm, mark trắng Pyrex-Mỹ 144  
         
99447-13 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 13x100mm, mark trắng
Pyrex-Mỹ 1000  
99447-161 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 16x100mm, mark trắng
Pyrex-Mỹ 1000  
99447-16x Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 16x150mm, mark trắng
Pyrex-Mỹ 1000  
99447-20x Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 20x150mm, mark trắng
Pyrex-Mỹ 500  
         
99999-13 Nắp vặn đen cho ống 13 mm Pyrex  Pyrex-Mỹ 1000  
99999-15 Nắp vặn đen cho ống 16 mm Pyrex Pyrex-Mỹ 1000  
99999-18 Nắp vặn đen cho ống 20 mm Pyrex Pyrex-Mỹ 1000  
         
70825-16 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 16x100mm, mark xanh
Pyrex-Mỹ 200  
70825-16xx Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 16x150mm, mark xanh
Pyrex-Mỹ 200  
70825-20x Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 20x150mm, mark xanh
Pyrex-Mỹ 200  
70825-25 Ống nghiệm nắp vặn đen Pyrex 25x150mm, mark xanh
Pyrex-Mỹ 200  
         
9820-16 Ống nghiệm không vành Pyrex 16x100mm Pyrex-Mỹ 576  
9820-16xx Ống nghiệm không vành Pyrex 16x150mm Pyrex-Mỹ 576  
9820-18 Ống nghiệm không vành Pyrex 18x150mm Pyrex-Mỹ 576  
9820-20 Ống nghiệm không vành Pyrex 20x150mm Pyrex-Mỹ 576  
9820-22 Ống nghiệm không vành Pyrex 22x175mm Pyrex-Mỹ 432  
9820-25 Ống nghiệm không vành Pyrex 25x150mm Pyrex-Mỹ 288  
         
8160-100 Ống ly tâm dầu 100ml Pyrex Pyrex-Mỹ 12  
9610-100 Ống ly tâm dầu ( chuẩn Weathering) 100ml Pyrex Pyrex-Mỹ 1  
         
7065-1 Pipette thẳng Pyrex 1ml chia 1/10 Pyrex-Mỹ 12  
7065-2 Pipette thẳng Pyrex 2ml chia 1/10 Pyrex-Mỹ 12  
7065-5 Pipette thẳng Pyrex 5ml chia 1/10 Pyrex-Mỹ 12  
7065-10 Pipette thẳng Pyrex 10ml chia 1/10 Pyrex-Mỹ 12  
7065-25 Pipette thẳng Pyrex 25ml chia 1/10 Pyrex-Mỹ 12  
         
7100-1 Pipette bầu Pyrex 1ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-2 Pipette bầu Pyrex 2ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-3 Pipette bầu Pyrex 3ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-4 Pipette bầu Pyrex 4ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-5 Pipette bầu Pyrex 5ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-10 Pipette bầu Pyrex 10ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-20 Pipette bầu Pyrex 20ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-25 Pipette bầu Pyrex 25ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-50 Pipette bầu Pyrex 50ml Pyrex-Mỹ 12  
7100-100 Pipette bầu Pyrex 100ml Pyrex-Mỹ 12  
         
33990-250 Bộ phễu lọc vi sinh, phễu 250ml Pyrex Pyrex-Mỹ 1  
         
36060-60M Phễu lọc màng thủy tinh xóp (lỗ 10-15um) 60ml, G4 Pyrex Pyrex-Mỹ 6  
36060-150M Phễu lọc màng thủy tinh xóp (lỗ 10-15um) 150ml, G4 Pyrex Pyrex-Mỹ 4  
6160-75 Phễu thủy tinh đuôi dài 75mm Pyrex Pyrex-Mỹ 12  

Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC