DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:19

Lượt truy cập:2263821

Chi tiết sản phẩm

  • Ống ly tâm sữa butyrometer Funke Gerber

  •  

    Xuất xứ: Funke Gerber / Đức

 

Cat.No

TÊN HÀNG

HÃNG SX

  Ống đo đọ chính xác cao cho sữa uống và sữa vat, độ chính xác 0.025%:  
3150 Ống ly tâm sữa butyrometer 0-4%: 0.05, bao gồm nút 3280 Funke Gerber
     
 

Ống đo sữa:

 

3151

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-5%: 0.1, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3152

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-6%: 0.1, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3153

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-7%: 0.1, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3154

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-8%: 0.1, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3155

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-9%: 0.1, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3156

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-10%: 0.1, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3157

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-12%: 0.1, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3158

Ống ly tâm sữa butyrometer 0-16%:0.2, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

     
  Ống đo sữa tách béo, theo Sichler:  

3160

Ống ly tâm sữa tách béo skim-milk butyrometer 0-1%: 0.01, đầu hở, gồm nút 3280 + 3290

Funke Gerber

     
   Ống đo sữa tách béo, theo Kehe:  

3161

Ống ly tâm sữa tách béo Skim-milk butyrometer 0-4%: 0.05, gồm nút 3280

Funke Gerber

3162

Ống ly tâm sữa tách béo Skim-milk butyrometer 0-5%: 0.05,gồm nút 3280

Funke Gerber

     
   Ống đo sữa tách béo, theo Siegfeld  

3164

Ống ly tâm sữa tách béo Skim-milk butyrometer 0-5%: 0.02 , gồm nút 3280

Funke Gerber

     
 

Ống đo sữa bột, theo Teichert:

 

3170

Ống đo sữa bột milk-powder butyrometer 0-35%: 0.5, bao gồm nút 3310

Funke Gerber

3171

Ống đo sữa bột milk-powder butyrometer 0-70%: 1.0, bao gồm nút 3310

Funke Gerber

     
 

Ống đo kem đá và sữa đặc phương pháp đo, theo Roeder:

 

3180

Ống đo kem và sữa đặc ice-cream and condensed milk 0-6-12%: 0.1, gồm nút 3290, 3300, 3320

Funke Gerber

3181

Ống đoo kem và sữa đặc ice-cream and condensed milk 0-15%: 0.2, gồm nút 3290, 3300, 3320

Funke Gerber

     
 

Ống đo kem theo phương pháp đo:

 

3189

Ống đo kem Cream butyrometer 0-15%: 0.2, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3190

Ống đo kem Cream butyrometer 0-20%: 0.2, bao gồm nút 3280

Funke Gerber

     
 

Ống đo kem theo phương pháp cân, theo Roeder:

 

3200

Ống đo kem Cream butyrometer 0-5-40%: 0.5, bao gồm nút 3290,3300,3320

Funke Gerber

3201

Ống đo kem Cream butyrometer 0-30-55%: 0.5, bao gồm nút 3290,3300,3320

Funke Gerber

3202

Ống đo kem Cream butyrometer 0-50-75%: 0.5, bao gồm nút 3290,3300,3320

Funke Gerber

3203

Ống đo kem Cream butyrometer 0-5-70%: 1.0, bao gồm nút 3290,3300,3320

Funke Gerber

     
 

Ống đo kem theo phương pháp cân, theo Schulz-Kley:

 

3208

Ống đo kem Cream butyrometer 0-5-40%: 0.5 bao gồm nút 3280

Funke Gerber

     
 

Ống đo kem theo phương pháp đo, theo Kohler:

 

3210

Ống đo kem Cream butyrometer 0-40%: 0.5 bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3211

Ống đo kem Cream butyrometer 0-50%: 1.0 bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3212

Ống đo kem Cream butyrometer 0-60%: 1.0 bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3213

Ống đo kem Cream butyrometer 0-70%: 1.0 bao gồm nút 3280

Funke Gerber

3214

Ống đo kem Cream butyrometer 0-80%: 1.0 bao gồm nút 3280

Funke Gerber

     
 

Ống đo bơ theo phương pháp cân, theo Kohler:

 

3220

Ống đo bơ butter- butyrometer 0-70-90%: 0.5 bao gồm nút 3290,3300,3323

Funke Gerber

     
 

Ống đo pho mai theo phương pháp đo, theo Van Gulik:

 

3230

Ống đo pho mai cheese- butyrometer 0-40%: 0.5, gồm nút 3290,3300,3321

Funke Gerber

     
 

Ống đo sữa đông theo phương pháp đo:

 

3240

Ống đo sữa đông curd- butyrometer 0-20%: 0.2 gồm nút 3290,3300,3321

Funke Gerber


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC