DANH MỤC SẢN PHẨM


TÌM KIẾM NÂNG CAO

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ

Đang online:54

Lượt truy cập:2490417

Chi tiết sản phẩm

  • Nút Silicon, cao su

 

Cat.No

 Kích thước: Đầu nhỏ x Đầu lớn x cao (mm)

Xuất xứ

ĐVT

SILIN01

Nút silicon 3.5 x 6.5 x 15mm

Ấn độ

Cái

SILIN02

Nút silicon 5 x 9 x 20 mm

Ấn độ

Cái

SILIN03

Nút silicon 8 x 12 x 20 mm

Ấn độ

Cái

SILIN04

Nút silicon 10.5 x 14.5 x 20 mm

Ấn độ

Cái

SILIN05

Nút silicon 12.5 x 16.5 x 20 mm

Ấn độ

Cái

SILIN06

Nút silicon 14 x 18 x 20 mm

Ấn độ

Cái

SILIN07

Nút silicon 17 x 22 x 25 mm

Ấn độ

Cái

SILIN08

Nút silicon 18 x 24 x 30 mm

Ấn độ

Cái

SILIN09

Nút silicon 21 x 27 x 30 mm

Ấn độ

Cái

SILIN010

Nút silicon 23 x 29 x 30 mm

Ấn độ

Cái

SILIN11

Nút silicon 26 x 32 x 30 mm

Ấn độ

Cái

SILIN12

Nút silicon 29 x 35 x 30 mm

Ấn độ

Cái

SILIN13

Nút silicon 31 x 38 x 35 mm

Ấn độ

Cái

SILIN14

Nút silicon 36 x 44 x 40 mm

Ấn độ

Cái

SILIN15

Nút silicon 41 x 49 x 40 mm

Ấn độ

Cái

SILIN16

Nút silicon 47 x 55 x 40 mm

Ấn độ

Cái

SILIN17

Nút silicon 50.5 x 59.5 x 45 mm

Ấn độ

Cái

SILIN18

Nút silicon 56 x 65 x 45 mm

Ấn độ

Cái

SILIN19

Nút silicon 60 x 70 x 50 mm

Ấn độ

Cái

SILIN20

Nút silicon 64 x 75.5 x 55 mm

Ấn độ

Cái

SILIN21

Nút silicon 71 x 83 x 60 mm

Ấn độ

Cái

SILIN22

Nút silicon 79 x 92 x 65 mm

Ấn độ

Cái

 

NÚT CAO SU:

 

 

CAOSU01

Nút cao su 3.5 x 6.5 x 15 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU02

Nút cao su 5 x 9 x 20 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU03

Nút cao su 8 x 12 x 20 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU04

Nút cao su 10.5 x 14.5 x 20 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU05

Nút cao su 12.5 x 16.5 x 20 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU06

Nút cao su 14 x 18 x 20 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU07

Nút cao su 17 x 22 x 25 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU08

Nút cao su 18 x 24 x 30 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU09

Nút cao su 21 x 27 x 30 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU10

Nút cao su 23 x 29 x 30 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU11

Nút cao su 26 x 32 x 30 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU12

Nút cao su 29 x 35 x 30 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU13

Nút cao su 31 x 38 x 35 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU14

Nút cao su 36 x 44 x 40 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU15

Nút cao su 41 x 49 x 40 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU16

Nút cao su 47 x 55 x 40 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU17

Nút cao su 50.5 x 59.5 x 45 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU18

Nút cao su 56 x 65 x 45 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU19

Nút cao su 60 x 70 x 50 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU20

Nút cao su 64 x 75.5 x 55 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU21

Nút cao su 71 x 83 x 60 mm

Ấn độ

Cái

CAOSU22

Nút cao su 79 x 92 x 65 mm

Ấn độ

Cái


Sản phẩm cùng loại

ĐỐI TÁC