Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bình định mức, class A-LMS

Lượt xem: 85

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 61319620w Bình định mức 5ml, cổ 10/19 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 61319621w Bình định mức 10ml, cổ 10/19 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 61319021w Bình định mức 20ml, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 61319622w Bình định mức 25ml, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 61319623 Bình định mức 50ml, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 61319624 Bình định mức 100ml, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 61319625 Bình định mức 200ml, cổ 14/23 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 61319626 Bình định mức 250ml, cổ 14/23 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 61319627 Bình định mức 500ml, cổ 19/26 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 61319628 Bình định mức 1000ml, cổ 24/29 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 61319629 Bình định mức 2000ml, cổ 29/32 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 61319630 Bình định mức 5000ml, cổ 34/35 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo