Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bình định mức, Iwaki-Japan

Lượt xem: 3432

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 5645-5 Bình định mức nút nhựa, class A, 5 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 5645-10 Bình định mức nút nhựa, class A, 10 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 5645-20 Bình định mức nút nhựa, class A, 20 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 5645-25 Bình định mức nút nhựa, class A, 25 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 5645-50 Bình định mức nút nhựa, class A, 50 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 5645-100 Bình định mức nút nhựa, class A, 100 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 5645-200 Bình định mức nút nhựa, class A, 200 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 5645-250 Bình định mức nút nhựa, class A, 250 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 5645-500 Bình định mức nút nhựa, class A, 500 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 5645-1000 Bình định mức nút nhựa, class A, 1000 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 5645-2000 Bình định mức nút nhựa, class A, 2000 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 7575P-STP9 Nút nhựa số 9 cho bình định mức 5ml đến 25ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
13 7575P-STP13 Nút nhựa số 13 cho bình định mức 50ml và 100ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
14 7575P-STP16 Nút nhựa số 16 cho bình định mức 200ml và 250ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
15 7575P-STP19 Nút nhựa số 19 cho bình định mức 500ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
16 7575P-STP22 Nút nhựa số 22 cho bình định mức 1000ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
17 7575P-STP27 Nút nhựa số 27 cho bình định mức 2000ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Các sản phẩm khác

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo