Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bình định mức nâu, class A- LMS

Lượt xem: 62

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 61319960w Bình định mức nâu 5ml, class A, cổ 10/19 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 61319961w Bình định mức nâu 10ml, class A, cổ 10/19 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 61319960w Bình định mức nâu 20ml, class A, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 61319962w Bình định mức nâu 25ml, class A, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 61319963 Bình định mức nâu 50ml, class A, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 61319964 Bình định mức nâu 100ml, class A, cổ 12/21 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 61319965 Bình định mức nâu 200ml, class A, cổ 14/23 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 61319966 Bình định mức nâu 250ml, class A, cổ 14/23 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 61319967 Bình định mức nâu 500ml, class A, cổ 19/26 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 61319968 Bình định mức nâu 1000ml, class A, cổ 24/29 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 61319969 Bình định mức nâu 2000ml, class A, cổ 29/32 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 61319970 Bình định mức nâu 5000ml, class A, cổ 34/35 LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo