Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bình đo tỷ trọng-LMS

Lượt xem: 46

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 61372112 Bình đo tỷ trọng 5ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 61372113 Bình đo tỷ trọng10ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 61372114 Bình đo tỷ trọng 25ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 61372115 Bình đo tỷ trọng 50ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 61372116 Bình đo tỷ trọng 100ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 61372112 Bình đo tỷ trọng 5ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 61372113 Bình đo tỷ trọng10ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 61372114 Bình đo tỷ trọng 25ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 61372115 Bình đo tỷ trọng 50ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 61372116 Bình đo tỷ trọng 100ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo