Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Chai trung tính Simax

Lượt xem: 46

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 1632414501050 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 50ml Simax-Czech Cái 60,000 VNĐ Đặt hàng
2 1632414321100 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 100ml Simax-Czech Cái 41,000 VNĐ Đặt hàng
3 1632414321250 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 250ml Simax-Czech Cái 47,000 VNĐ Đặt hàng
4 1632414321500 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 500ml Simax-Czech Cái 58,000 VNĐ Đặt hàng
5 1632414321940 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 1000ml Simax-Czech Cái 94,000 VNĐ Đặt hàng
6 1632414321950 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 2000ml Simax-Czech Cái 155,000 VNĐ Đặt hàng
7 1632414321954 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 3800ml Simax-Czech Cái 879,000 VNĐ Đặt hàng
8 1632414321956 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 5000ml Simax-Czech Cái 1,116,000 VNĐ Đặt hàng
9 1632414321966 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 10000ml Simax-Czech Cái 2,492,000 VNĐ Đặt hàng
10 1632414321968 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 20000ml Simax-Czech Cái 3,928,000 VNĐ Đặt hàng
11 1632414501050 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 50ml Simax-Czech Cái 60,000 VNĐ Đặt hàng
12 1632414321100 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 100ml Simax-Czech Cái 41,000 VNĐ Đặt hàng
13 1632414321250 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 250ml Simax-Czech Cái 47,000 VNĐ Đặt hàng
14 1632414321500 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 500ml Simax-Czech Cái 58,000 VNĐ Đặt hàng
15 1632414321940 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 1000ml Simax-Czech Cái 94,000 VNĐ Đặt hàng
16 1632414321950 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 2000ml Simax-Czech Cái 155,000 VNĐ Đặt hàng
17 1632414321954 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 3800ml Simax-Czech Cái 879,000 VNĐ Đặt hàng
18 1632414321956 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 5000ml Simax-Czech Cái 1,116,000 VNĐ Đặt hàng
19 1632414321966 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 10000ml Simax-Czech Cái 2,492,000 VNĐ Đặt hàng
20 1632414321968 Chai trung tính nắp xanh, GL 45, 20000ml Simax-Czech Cái 3,928,000 VNĐ Đặt hàng
21 1632414511050 Chai trung tính nâu nắp xanh, GL 45, 50ml Simax-Czech Cái 209,000 VNĐ Đặt hàng
22 1632414345100 Chai trung tính nâu nắp xanh, GL 45, 100ml Simax-Czech Cái 238,000 VNĐ Đặt hàng
23 1632414345250 Chai trung tính nâu nắp xanh, GL 45, 250ml Simax-Czech Cái 261,000 VNĐ Đặt hàng
24 1632414345500 Chai trung tính nâu nắp xanh, GL 45, 500ml Simax-Czech Cái 437,000 VNĐ Đặt hàng
25 1632414345940 Chai trung tính nâu nắp xanh, GL 45, 1000ml Simax-Czech Cái 508,000 VNĐ Đặt hàng
26 1632414345950 Chai trung tính nâu nắp xanh, GL 45, 2000ml Simax-Czech Cái 707,000 VNĐ Đặt hàng
27 1632414345956 Chai trung tính nâu nắp xanh, GL 45, 5000ml Simax-Czech Cái 3,242,000 VNĐ Đặt hàng
28 9180003430 Nắp nhựa xanh, PP- GL 45 cho chai trung tính Simax-Czech Cái 17,000 VNĐ Đặt hàng
29 9180003432 Vòng đệm cho chai trung tính GL 45, xanh Simax-Czech Cái 7,000 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo