Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Đường kế Amarell-Đức

Lượt xem: 1161

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 6600 Tỷ trọng kế đo đường 1.020-1.040: 0.0005g/ml Funke Gerber-Đức Cái 945,000 VNĐ Đặt hàng
2 H847382 Tỷ trọng kế đo bia có nhiệt kế/Sweet wort 10-20:0,1%mas, nhiệt độ +5 đến 30oC dài 370mm Amarell-Đức Cái 3,655,000 VNĐ Đặt hàng
3 H847388 Tỷ trọng kế đo bia có nhiệt kế/Sweet wort 0-20:0,1%mas, nhiệt độ +5 đến 30oC dài 450mm Amarell-Đức Cái 3,655,000 VNĐ Đặt hàng
4 H845028 Đường kế Brix 0-10%, chia vạch 0.1 Amarell-Đức Cái 424,000 VNĐ Đặt hàng
5 H845030 Đường kế Brix 10-20%, chia vạch 0.1 Amarell-Đức Cái 423,000 VNĐ Đặt hàng
6 H845032 Đường kế Brix 20-30%, chia vạch 0.1 Amarell-Đức Cái 423,000 VNĐ Đặt hàng
7 H847470 Plato saccharimeter, 0-7: 0,1%mas, có nhiệt kế 0 đến 30oC, chia 1oC dài 275mm, Amarell-Đức Cái 2,151,000 VNĐ Đặt hàng
8 H847472 Plato saccharimeter, 7-14: 0,1%mas, có nhiệt kế 0 đến 30oC, chia 1oC dài 275mm, Amarell-Đức Cái 2,151,000 VNĐ Đặt hàng
9 H847474 Plato saccharimeter, 14-21: 0,1%mas, có nhiệt kế 0 đến 30oC, chia 1oC dài 275mm, Amarell-Đức Cái 2,151,000 VNĐ Đặt hàng
10 H847480 Plato saccharimeter, 0-7: 0,1%mas, có nhiệt kế 10 đến 25oC, chia 0.2oC, dài 275mm, Amarell-Đức Cái 2,386,000 VNĐ Đặt hàng
11 H847482 Plato saccharimeter, 7-14: 0,1%mas, có nhiệt kế 10 đến 25oC, chia 0.2oC, dài 275mm, Amarell-Đức Cái 3,386,000 VNĐ Đặt hàng
12 H847484 Plato saccharimeter, 14-21: 0,1%mas, có nhiệt kế 10 đến 25oC, chia 0.2oC, dài 275mm, Amarell-Đức Cái 3,386,000 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo