Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Lọ trữ lạnh Biologix

Lượt xem: 847

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 88-3504 Lọ trữ lạnh 5.0ml, nắp vàng, tiệt trùng, nhựa(25 cái/gói) -196oC, hấp 121oC, Chân sao Biologix Gói 110,000 VNĐ Đặt hàng
2 88-3503 Lọ trữ lạnh 5.0ml, nắp xanh, tiệt trùng, nhựa(25 cái/gói) -196oC, hấp 121oC, Chân sao Biologix Gói 110,000 VNĐ Đặt hàng
3 88-3204 Lọ trữ lạnh 2.0ml, chia vạch đến 1.8ml, nắp vàng, tiệt trùng, nhựa(25 cái/gói) -196oC, hấp 121oC (Cryoking), Chân sao Biologix Gói 94,000 VNĐ Đặt hàng
4 81-8204 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml, tiệt trùng 50 cái/gói, trữ lạnh -181oC, hấp 121oC, đứng được, có ron Biologix Gói 143,000 VNĐ Đặt hàng
5 81-7154 Lọ trữ lạnh cryotube 1.5ml, tiệt trùng 50 cái/gói, trữ lạnh -181oC, hấp 121oC, đứng được, có ron Biologix Gói 143,000 VNĐ Đặt hàng
6 81-7203 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml, 50 cái/gói, 10 gói/hộp, 4 hộp/thùng, đáy nhọn (không đứng được), có ron Biologix Gói 110,000 VNĐ Đặt hàng
7 81-7153 Lọ trữ lạnh cryotube 1.5ml, 50 cái/gói, 10 gói/hộp, 4 hộp/thùng, đáy nhọn ( không đứng được), có ron Biologix Gói 110,000 VNĐ Đặt hàng
8 88-0153 Lọ trữ lạnh cryotube 1.5ml, chia vạch đến 1.5ml, tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 88,000 VNĐ Đặt hàng
9 88-0100 Lọ trữ lạnh cryotube 1.0ml, 25 cái/gói, (Cryoking) Biologix Gói 83,000 VNĐ Đặt hàng
10 88-0050 Lọ trữ lạnh cryotube 0.5ml, tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
11 88-0200 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml,tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
12 88-0103 Lọ trữ lạnh cryotube 1.0ml, nắp vàng, 25 cái/gói, (Cryoking) Biologix Gói 83,000 VNĐ Đặt hàng
13 88-0500 Lọ trữ lạnh cryotube 5.0ml, tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
14 88-1050 Lọ trữ lạnh cryotube 0.5ml, có mã vạch, tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
15 88-1100 Lọ trữ lạnh cryotube 1.5ml, có mã vạch, tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
16 88-1200 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml,có mã vạch, tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
17 88-1500 Lọ trữ lạnh cryotube 5.0ml,có mã vạch, tiệt trùng, 25 cái/gói, trữ lạnh -196oC, hấp 121oC, hộp 20 gói (Cryoking) Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
18 81-7053 Lọ trữ lạnh cryotube 0.5ml, 50 cái/gói, 10 gói/hộp, 4 hộp/thùng, đáy nhọn (không đứng được), có ron Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
19 81-7153 Lọ trữ lạnh cryotube 1.5ml, 50 cái/gói, 10 gói/hộp, 4 hộp/thùng, đáy nhọn (không đứng được), có ron Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
20 81-7203 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml, 50 cái/gói, 10 gói/hộp, 4 hộp/thùng, đáy nhọn (không đứng được), có ron Biologix Gói 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo