Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Ống Butyro Funke Gerber-Đức

Lượt xem: 769

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 3170 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0-35%, bao gồm nút 3310 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 3212 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0 - 50%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 3171 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0 - 70%, bao gồm nút 3310 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 3220 Ống Butyro cho bơ, chia vạch 0-70-90%, ( Bao gồm 3290, 3300 và 3323) Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 3151 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0-5%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 3152 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0 - 6%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 3153 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0-7%, , bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 3154 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0-8%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 3161 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0-4%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 3162 Ống Butyro cho bọt sữa, chia vạch 0-5%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 3150 Ống Butyro cho kem 0-4% Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 3190 Ống Butyro cho kem 0-20% Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
13 3210 Ống Butyro cho kem sữa, chia vạch 0-40%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
14 3230 Ống Butyro đo pho mát, chia vạch 0-40%, bộ bao gồm 3290, 3300, 3321 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
15 3280 Nút cao su cho ống nghiệm, cho ống butyro 3152, 3161… Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
16 3331 Giá đỡ 12 vị trí cho ống butyro Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
17 3310 Nút cao su 17x22x30mm, cho ống 3170, 3171 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
18 3262 Nút cao su, Patent closure NOVO Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
19 3300 Nút cao su có lỗ Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
20 3260 Nắp đóng cho ống nghiệm, patent closure FIBU, cao su, Cat.No: 3260 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
21 3270 Nắp đóng ống nghiệm, Adjustment Key, cho patent closure FIBU nhôm, Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
22 3261 Nút cao su , Patent closure Gerbal Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
23 3181 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0 - 15%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
24 3158 Ống Butyro cho sữa, chia vạch 0 -16%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
25 3213 Ống Butyro cho kem, chia vạch 0 - 70%, bao gồm nút 3280 Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
26 3214 Ống Butyro cho kem 0 - 80% Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
27 3323 Ống bơ 2 lỗ 0 - 80% Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
28 3641 Ống đựng butyro 170x27mm, kim loại Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
29 3164 Ống Butyro skim milk 0 - 0.5% Funke Gerber-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo