Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Pipette bầu 1 vạch xanh thủy tinh -LMS

Lượt xem: 83

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 63331121 Pipette bầu 1 vạch xanh, 0.5ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 63331122 Pipette bầu 1 vạch xanh, 1ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 63331123 Pipette bầu 1 vạch xanh, 2ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 63331114 Pipette bầu 1 vạch xanh, 3ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 63331115 Pipette bầu 1 vạch xanh, 4ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 63331124 Pipette bầu 1 vạch xanh, 5ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 63331116 Pipette bầu 1 vạch xanh, 6ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 63331125 Pipette bầu 1 vạch xanh, 10ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 63331117 Pipette bầu 1 vạch xanh, 15ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 63331126 Pipette bầu 1 vạch xanh, 20m LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 63331127 Pipette bầu 1 vạch xanh, 25ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 63331118 Pipette bầu 1 vạch xanh, 30ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
13 63331119 Pipette bầu 1 vạch xanh, 40ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
14 63331128 Pipette bầu 1 vạch xanh, 50ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
15 63331129 Pipette bầu 1 vạch xanh, 100ml LMS-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo