Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng Whirl-Pak

Lượt xem: 2436

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 B01364WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng (4oz)118 ml, 75x185mm, miệng có tape đóng, có Write-On, đứng được, (Hộp 500 cái) Whirl-Pak Hộp 1,946,000 VNĐ Đặt hàng
2 B01365WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng (18oz) 532ml, 115x230mm, miệng có tape đóng, có Write-On, đứng được, (Hộp 500 cái) Whirl-Pak Hộp 2,937,000 VNĐ Đặt hàng
3 B01489WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng (7oz) 207 ml, 95x180, miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 500 cái) Whirl-Pak Hộp 1,869,000 VNĐ Đặt hàng
4 B01065WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng (18oz) 532 ml, 115x230mm, miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 500 cái) Whirl-Pak Hộp 2,102,000 VNĐ Đặt hàng
5 B01297WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng (24oz) 710ml, 15x23cm, miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 500 cái) Whirl-Pak Hộp 2,794,000 VNĐ Đặt hàng
6 B01027WA Túi đựng mẫu vi sinh tiệt trùng 1242ml, 150x380mm (Túi rỗng) hộp 500 cái, Cat.No: B01027WA, hãng: Nasco-USA Whirl-Pak Hộp 3,660,000 VNĐ Đặt hàng
7 B01195WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng (55oz) 1,627 ml, 190x300mm miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 500 cái) Whirl-Pak Hộp 4,861,000 VNĐ Đặt hàng
8 B01440WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng 100 ml, chứa 30 mg Sodium Thiosulfate, miệng có tape đóng, có Write-On,(Hộp 100 cái) Whirl-Pak Hộp 741,000 VNĐ Đặt hàng
9 B01451WA Túi đựng mẫu vi sinh tiệt trùng 2041ml, đứng được, 190x380cm, miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 250 cái) Whirl-Pak Hộp 3,907,000 VNĐ Đặt hàng
10 B01445WA Túi đựng mẫu vi sinh tiệt trùng 2721ml, 254x38mm miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 250 cái) Whirl-Pak Hộp 3,850,000 VNĐ Đặt hàng
11 B01446WA Túi đựng mẫu vi sinh tiệt trùng 3637ml, 254x508mm miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 250 cái) Whirl-Pak Hộp 4,796,000 VNĐ Đặt hàng
12 B01401WA Túi đựng mẫu vi sinh tiệt trùng 710ml, đứng được, 15x23cm, miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 500 cái) Whirl-Pak- USA Hộp 3,634,000 VNĐ Đặt hàng
13 B01196WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng (24oz) 710ml, 15x23cm, miệng có tape đóng, có Write-On, loại dày 0.102mm (Hộp 500 cái) Whirl-Pak- USA Hộp 3,427,000 VNĐ Đặt hàng
14 B01450WA Túi đựng mẫu vi sinh tiệt trùng 1242ml, đứng được, 150x380cm, miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 250 cái) Whirl-Pak- USA Hộp 3,423,000 VNĐ Đặt hàng
15 B01447WA Túi đựng mẫu vi sinh tiệt trùng 5441ml, 38x50.8mm miệng có tape đóng, có Write-On, (Hộp 100 cái) Whirl-Pak- USA Hộp 3,322,000 VNĐ Đặt hàng
16 B01254WA Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng 300 ml, chứa 30 mg Sodium Thiosulfate, miệng có tape đóng, có Write-On,(Hộp 100 cái) Whirl-Pak- USA Hộp 1,584,000 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
Call Us
SMS
messenger
Zalo